WAPI – kontakty domen SK

  Kontakt, WAPI (interfejs API)

Każdy rejestr domen w inny sposób zarządza kontaktami. Obowiązują różne zasady dla identyfikatorów kontaktów, różny jest zakres danych uznawanych za obowiązkowe itp. Poniżej znajdziesz szczegółowy opis kontaktu dla domen SK.

Nazwa kontaktu

 • W przypadku domen SK możliwe jest określenie nazwy kontaktu. Z tego powodu stworzono komendę contact-check,  za pomocą której sprawdzisz, czy dana nazwa kontaktu może być użyta (dostępna, zablokowana, ..).
 • Nazwa kontaktu może zawierać tylko wielkie litery alfabetu angielskiegocyfry, myślnik i kropkę
  Minimalna długość nazwy kontaktu to 5 znaków, a maksymalna 16.
 • Jeśli przy tworzeniu kontaktu nie wprowadzisz jego nazwy, zostanie wygenerowana automatycznie. Format automatycznie wygenerowanej nazwy będzie następujący: WEDOS-XXX-YYYY (gdzie XXX jest kombinacją liter i cyfr, YYYY zawiera same cyfry).

Szczegóły kontaktu

Dane companyfnamelnameident i ident_type można podać jedynie przy tworzeniu kontaktu, późniejsza edycja nie będzie możliwa.

 • cname – nazwa kontaktu (tylko przy tworzeniu kontaktu), pomiń lub pozostaw puste, jeśli nazwa ma być wygenerowana automatycznie
 • company – firma
 • fname – imię – obowiązkowo
 • lname – nazwisko- obowiązkowo
 • email – e-mail – obowiązkowo
 • phone – telefon w formacie +XXX XXXXXXXXX
 • fax – fax w formacie +XXX XXXXXXXXX
 • addr_street – adres – ulica – obowiązkowo
 • addr_city – adres – miejscowość – obowiązkowo
 • addr_zip – kod pocztowy- obowiązkowo
 • addr_country – kraj (dwuliterowy kod ISO, małymi literami, rejestr akceptuje wszystkie kraje) – obowiązkowo
 • addr_state – województwo
 • ident_type – typ podmiotu
  • osoba fizyczna (PERS) / firma (CORP)
 • ident – w przypadku osoby fizycznej (PERS) data urodzenia w formacie RRRR-MM-DD; w przypadku firmy wprowadź REGON
 • disclose_name – ukryć imię
 • disclose_org – ukryć nazwę firmy
 • disclose_addr – ukryć adres
 • disclose_phone – ukryć telefon
 • disclose_fax – ukryć fax
 • disclose_email – ukryć adres e-mail

Przykład

Dyspozycja utworzenia kontaktu w rejestrze SK-NIC będzie wyglądać następująco:

minimum:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>8b91c1b94fd9a4488dc3d9160eebbf25c0b2a03f</auth>
 <command>contact-create</command>
 <data>
 <tld>sk</tld>
 <contact>
  <fname>Jan</fname>
  <lname>Novák</lname>
  <email>jan.novak@example.com</email>
  <addr_street>Zelená 1568</addr_street>
  <addr_city>Minas Morgull</addr_city>
  <addr_zip>12345</addr_zip>
  <addr_country>vg</addr_country>
  <ident_type>CORP</ident_type>
 </contact>
 </data>
</request>

maximum:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>8b91c1b94fd9a4488dc3d9160eebbf25c0b2a03f</auth>
 <command>contact-create</command>
 <data>
 <tld>sk</tld>
 <contact>
  <cname>MY-NEW.CONTACT</cname>
  <company>Great Silver Eye</company>
  <fname>Jan</fname>
  <lname>Novák</lname>
  <email>novak@example.com</email>
  <phone>+011 123456789</phone>
  <fax>+011 987654321</fax>
  <addr_street>Zelená 1568</addr_street>
  <addr_city>Minas Morgull</addr_city>
  <addr_zip>12345</addr_zip>
  <addr_country>vg</addr_country>
  <addr_state>Jihočeský</addr_state>
  <ident_type>CORP</ident_type>
  <ident>1235678</ident>
  <disclose_name>1</disclose_name>
  <disclose_org>1</disclose_org>
  <disclose_addr>1</disclose_addr>
  <disclose_phone>1</disclose_phone>
  <disclose_fax>1</disclose_fax>
  <disclose_email>1</disclose_email>
 </contact>
 </data>
</request>
Děkujeme za zpětnou vazbu!