WAPI – komenda domain-check

  WAPI (interfejs API)

Aby sprawdzić, czy dana domena jest dostępna do rejestracji, użyj komendy domain-check

UWAGA! Niektóre wolne domeny, nie mogą zostać zarejestrowane. Nazwy domen mogą być zarezerwowane lub zablokowane. Brak możliwości rejestracji może też wynikać z innych ograniczeń. Zawsze zależy to od konkretnego Rejestru, jego zasadach, ewentualnie trwających sporach.

W przypadku tej komendy nałożone jest ograniczenie max. 100 zapytań o dostępność domeny na godzinę. Więcej informacji znajdziesz tutaj WAPI – ograniczenia.

Parametry

  • name – nazwa domeny włącznie z końcówką (np.: example.cz) – parametr obowiązkowy

Zwracane wartości

  • 1000 – domena jest wolna do rejestracji
  • 3201 – domena jest już zajęta
  • 3204 – domena jest w kwarantannie
  • 3205 – domena jest zarezerwowana
  • 3206 – domena jest zablokowana

Zwracane dane

Poza wartościami zwrotnymi nie są zwracane żadne inne dane.

Przykład 1: Zapytanie o wolną domenę

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>e347aa51858cf6b6c017ae5d060fefca1b9dba38</auth>
 <command>domain-check</command>
 <clTRID>35c7</clTRID>
 <data>
  <name>example.cz</name>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1286463108</timestamp>
 <clTRID>35c7</clTRID>
 <svTRID>1286463108.1704.23122</svTRID>
 <command>domain-check</command>
</response>

Przykład 2: Zapytanie o już zajętą domenę

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>e347aa51858cf6b6c017ae5d060fefca1b9dba38</auth>
 <command>domain-check</command>
 <clTRID>25qV</clTRID>
 <data>
  <name>example2.cz</name>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>3201</code>
 <result>Domain is already registered</result>
 <timestamp>1286463350</timestamp>
 <clTRID>25qV</clTRID>
 <svTRID>1286463350.2859.23122</svTRID>
 <command>domain-check</command>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!