WAPI – komenda domain-transfer-check

  WAPI (interfejs API)

Komenda domain-transfer-check pozwala skontrolować, czy transfer domeny od innego rejestratora do nas jest możliwy.

UWAGA! W przypadku tej komendy, nałożone jest ograniczenie max. 100 zapytań o dostępność domeny na godzinę. Więcej informacji znajdziesz tutaj WAPI – ograniczenia.

Parametry

  • name – nazwa domeny włącznie z końcówką – parametr obowiązkowy

Zwracane wartości

Standardowo zwracane są następujące wartości:

  • 1000 – Transfer domeny jest możliwy
  • 3217 – Nie nawiązano połączenia z rejestrem
  • 3218 – Transfer nie jest możliwy

Zwracane dane

Poza wartościami zwrotnymi nie są zwracane żadne inne dane.

Przykład 1: Transfer domeny jest możliwy

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>6ddea865c30c18569ebee803a25f73393b03c843</auth>
 <command>domain-transfer-check</command>
 <clTRID>H95N</clTRID>
 <data>
  <name>example.cz</name>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1286464452</timestamp>
 <clTRID>H95N</clTRID>
 <svTRID>1286464452.9025.29953</svTRID>
 <command>domain-transfer-check</command>
</response>

Przykład 2: Nie udało się określić statusu

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>6ddea865c30c18569ebee803a25f73393b03c843</auth>
 <command>domain-transfer-check</command>
 <clTRID>H95N</clTRID>
 <data>
  <name>example.cz</name>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>3217</code>
 <result>Domain transfer check failed, try again later</result>
 <timestamp>1286464452</timestamp>
 <clTRID>H95N</clTRID>
 <svTRID>1286464452.9025.29953</svTRID>
 <command>domain-transfer-check</command>
</response>

Příklad 3: Transfer domeny nie jest możliwy

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>6ddea865c30c18569ebee803a25f73393b03c843</auth>
 <command>domain-transfer-check</command>
 <clTRID>H95N</clTRID>
 <data>
  <name>example.cz</name>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>3218</code>
 <result>Domain transfer is not possible</result>
 <timestamp>1286464452</timestamp>
 <clTRID>H95N</clTRID>
 <svTRID>1286464452.9025.29953</svTRID>
 <command>domain-transfer-check</command>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!