WAPI – komenda dns-row-delete

  WAPI (interfejs API), WDNS

Za pomocą tej komendy usuniesz rekord DNS u domeny. Rekord posiada swoje ID, które znajdziesz w wykazie rekordów (za pomocą komendy dns-rows-list).

Parametry

 • domain = nazwa domeny – parametr obowiązkowy
 • row_id = ID rekordu – parametr obowiązkowy

Zwracane wartości

 • 1000 = ok
 • 2201 = nieobsługiwana TLD
 • 2202 = nieprawidłowa lub nieobsługiwana nazwa domeny
 • 2318 = nieprawidłowe działanie dla domeny zapasowej
 • 3222 = otwarcie domeny nie powiodło się
 • 3223 = odmowa dostępu
 • 3305 = edycja domeny zablokowana
 • 3306 = domena jest usunięta
 • 3308 = usunięcie rekordu nie powiodło się
 • 3309 = rekord o takim ID nie istnieje

Zwracane dane

Komenda nie zwraca żadnych danych.

Przykład użycia

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>202b62bb4646281f97d225db1249840c8452dd8f</auth>
 <command>dns-row-delete</command>
 <data>
 <domain>example.com</domain>
 <row_id>904</row_id>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1291370821</timestamp>
 <svTRID>1291370821.1702.7371.1</svTRID>
 <command>dns-row-delete</command>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!