WAPI – komenda dns-rows-list

  WAPI (interfejs API), WDNS

Za pomocą tej komendy uzyskasz listę rekordów DNS domeny z ich podstawowymi danymi.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o jednym konkretnym rekordzie, użyj komendy dns-row-detail.

Parametry

 • domain = nazwa domeny – parametr obowiązkowy

Zwracane wartości

 • 1000 = ok
 • 2201 = nieobsługiwana TLD
 • 2202 = nieprawidłowa lub nieobsługiwana nazwa domeny
 • 2318 = nie można wykonać dla domeny zapasowej
 • 3222 = otwarcie domeny nie powiodło się
 • 3223 = odmowa dostępu
 • 3305 = edycja domeny zablokowana
 • 3306 = domena jest usunięta

Zwracane dane

 • row = rekord
  • ID = ID rekordu
  • name = nazwa rekordu
  • ttl = TTL rekordu
  • rdtype = typ rekordu
  • rdata = dane rekordu
  • changed_date = data zmiany
  • author_comment = komentarz

Przykład użycia

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>fb82be1466331148816bdbac855a6b1bd4e24b81</auth>
 <command>dns-rows-list</command>
 <data>
 <domain>example.com</domain>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1291194425</timestamp>
 <svTRID>1291194425.9562.9881.1</svTRID>
 <command>dns-rows-list</command>
 <data>
 <row>
  <ID>911</ID>
  <name></name>
  <ttl>1800</ttl>
  <rdtype>A</rdtype>
  <rdata>1.2.3.4</rdata>
  <changed_date>2010-12-01 09:54:41</changed_date>
  <author_comment></author_comment>
 </row>
 <row>
  <ID>913</ID>
  <name></name>
  <ttl>1800</ttl>
  <rdtype>MX</rdtype>
  <rdata>1 mail1.wedos.net</rdata>
  <changed_date>2010-12-01 09:54:54</changed_date>
  <author_comment></author_comment>
 </row>
 <row>
  <ID>914</ID>
  <name></name>
  <ttl>1800</ttl>
  <rdtype>MX</rdtype>
  <rdata>10 mailbackup.wedos.net</rdata>
  <changed_date>2010-12-01 09:55:07</changed_date>
  <author_comment></author_comment>
 </row>
 <row>
  <ID>912</ID>
  <name>*</name>
  <ttl>1800</ttl>
  <rdtype>A</rdtype>
  <rdata>1.2.3.4</rdata>
  <changed_date>2010-12-01 09:54:46</changed_date>
  <author_comment></author_comment>
 </row>
 </data>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!