WAPI – komenda contact-create

  WAPI (interfejs API), Kontakt

Za pomocą komendy utworzysz nowy kontakt, którego możesz użyć do różnych operacji na domenie. Każdy kontakt ma swoją unikalną nazwę. Nie wszystkie domeny używają kontaktów, ale każda ma dla nich określone swoje reguły.

Jeśli rejestr domeny na to pozwala, możliwe jest podanie własnej nazwy kontaktu (musi być oczywiście dostępna do rejestracji – komenda contact-check), w przeciwnym razie kontakt zostanie wygenerowany automatycznie (komenda zwróci go w parametrze cname).

Szczegółowa specyfikacja dotycząca pracy z kontaktami w poszczególnych rejestrach:

Konieczne jest podanie istniejącego adresu e-mail, e-mail2 i e-mail do powiadomień. Przy tworzeniu/edycji kontaktu sprawdzane jest istnienie podanych skrzynek pocztowych.

Parametry

 • tld – TLD domeny
 • contact – pole pozycji nowego kontaktu:
  • cname – nazwa kontaktu (pusta – wygenerowana automatycznie)
  • fname – imię
  • lname – nazwisko
  • company – firma
  • addr_street – ulica
  • addr_city – miejscowość
  • addr_zip – kod pocztowy
  • addr_state – województwo
  • addr_country – kraj (dwuliterowy kod ISO kraju – małymi literami)
  • phone – telefon
  • fax – fax
  • email – e-mail
  • + dodatkowe dane w zależności od rejestru

Zwracane wartości

 • 1000 = kontakt został utworzony pomyślnie
 • 2201 = nieprawidłowa tld
 • 2216 = nieprawidłowa nazwa kontaktu
 • 2218 = nazwa kontaktu będzie utworzona automatycznie
 • 2219 = nie podano nazwy firmy
 • 2220 = nie podano imienia
 • 2221 = nie podano nazwiska
 • 2222 = nie podano emaila
 • 2223 = błędny format e-maila
 • 2224 = nie podano e-maila2
 • 2225 = błędny format e-maila2
 • 2226 = nie podano telefonu
 • 2227 = błędny format telefonu
 • 2228 = nie podano numeru fax
 • 2229 = błędny format numeru fax
 • 2230 = nie podano numeru REGON
 • 2231 = błędny format numeru REGON
 • 2232 = nie podano numeru NIP
 • 2233 = błędny format numeru NIP
 • 2234 = nie podano ulicy
 • 2235 = nie podano miejscowości
 • 2236 = nie podano kodu pocztowego
 • 2237 = nie podano kraju
 • 2238 = błędny format kraju
 • 2239 = nie podano województwa
 • 2240 = nie uzupełniono pozostałych danych
 • 2241 = błędny format pozostałych danych
 • 3228 = ta domena nie pracuje z kontaktami
 • 3230 = utworzenie kontaktu nie powiodło się
 • 3231 = kontakt o takiej nazwie już istnieje
 • 3232 = użycie kontaktu nie jest możliwe – nieznany powód
 • 3233 = użycie kontaktu nie jest możliwe
 • 3234 = użycie kontaktu nie jest możliwe – w kwarantannie
 • 3235 = użycie kontaktu nie jest możliwe – zarezerwowany
 • 3236 = użycie kontaktu nie jest możliwe – zablokowany
 • 3237 = kontakt jest już u nas zarejestrowany
 • 4211 = kontrola kontaktu nie powiodła się – błąd komunikacji
 • 4213 = utworzenie kontaktu nie powiodło się – błąd komunikacji

Zwracane dane

W przypadku pomyślnego utworzenia zwracane są następujące dane:

 • cname – nazwa utworzonego kontaktu

Przykład użycia

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>e347aa51858cf6b6c017ae5d060fefca1b9dba38</auth>
 <command>contact-create</command>
 <clTRID>5428</clTRID>
 <data>
 <tld>cz</tld>
 <contact>
  <fname>Franta</fname>
  <lname>Tester</lname>
  <email>tester@example.com</email>
  <addr_street>Zlá 123</addr_street>
  <addr_city>Minas Morgull</addr_city>
  <addr_zip>12345</addr_zip>
  <addr_country>vg</addr_country>
  <phone>+011 123456789</phone>
  <notify_email>tester@example.com</notify_email>
 </contact>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1288102525</timestamp>
 <clTRID>5428</clTRID>
 <svTRID>1288102525.0998.21781.1</svTRID>
 <command>contact-create</command>
 <data>
 <cname>WEDOS-PPE-50</cname>
 </data>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!