WAPI – komenda dns-domain-axfr-run

  WAPI (interfejs API), WDNS

Komenda powoduje, że w najbliższym możliwym momencie (w ciągu kilku minut) nastąpi aktualizacja rekordów DNS z podstawowego serwera przez AXFR. Wykorzystuje się u domen zapasowych, gdzie zawartość strefy jest pobierana do naszego systemu z innego serwera.

W przypadku, gdy komenda nie jest używana, AXFR zarządza danymi REFRESH i RETRY w rekordzie SOA.

Parametry

 • name = nazwa domeny – parametr obowiązkowy

Zwracane wartości

 • 1000 = ok
 • 2201 = nieobsługiwana TLD
 • 2202 = nieprawidłowa lub nieobsługiwana nazwa domeny
 • 2319 = można wykonać tylko u domeny zapasowej
 • 3222 = otwarcie domeny nie powiodło się
 • 3223 = odmowa dostępu
 • 3305 = edycja domeny zablokowana
 • 3306 = domena jest usunięta

Zwracane dane

 • next_run – czas kolejnej aktualizacji rekordu

Przykład użycia

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>ae58a4590c1f5b1ace8edbb0c4fd1cdb1e724dec</auth>
 <command>dns-domain-axfr-run</command>
 <data>
 <name>example.com</name>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1291191730</timestamp>
 <svTRID>1291191730.3995.4529.1</svTRID>
 <command>dns-domain-axfr-run</command>
 <data>
 <next_run>2010-12-01 09:22:10</next_run>
 </data>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!