WAPI – komenda dns-domain-add

  WAPI (interfejs API), WDNS

Doda nową domenę do DNS.

Parametry

 • name – nazwa domeny – parametr obowiązkowy
 • type – typ rekordu domeny (podstawowy/zapasowy) – opcjonalnie (domyślny: podstawowy)
 • axfr_enabled – zezwolono na wychodzący axfr? (0/1) – tylko u domeny podstawowej – opcjonalnie (domyślny: 0)
 • axfr_ip – lista adresów IP uprawnionych dla axfr (tylko z rekordu podstawowego, wymagane, jeśli axfr_enabled=1)
  • ip – adres ip dla wychodzącego axfr
 • primary_ip – adres ip serwera DNS z podstawowym rekordem domeny – wymagane dla rekordu zapasowego

Zwracane wartości

 • 1000 = ok
 • 2100 = brak wymaganego parametru
 • 2101 = nieprawidłowe parametry wejściowe
 • 2201 = nieobsługiwana TLD
 • 2202 = nieprawidłowa nazwa domeny
 • 2301 = błędny format typu
 • 2302 = brak parametru primary_ip
 • 2303 = błędny format parametru primary_ip
 • 2304 = nieprawidłowy format axfr_enabled
 • 2305 = brak obowiązkowego parametru axfr_ips
 • 2306 = nieprawidłowy format axfr_ips
 • 2308 = nieprawidłowy format ns
 • 2322 = przekroczono limit liczby domen w DNS na użytkownika
 • 3302 = dodanie domeny do DNS nie powiodło się
 • 3303 = domena już istnieje w DNS 

Zwracane dane

Komenda nie zwraca żadnych danych.

Przykład użycia

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>fb82be1466331148816bdbac855a6b1bd4e24b81</auth>
 <command>dns-domain-add</command>
 <clTRID>5346</clTRID>
 <data>
 <name>example.cz</name>
 <axfr_enabled>1</axfr_enabled>
 <axfr_ips>
  <ip>1.2.3.4</ip>
 </axfr_ips>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1288166851</timestamp>
 <clTRID>5346</clTRID>
 <svTRID>1288166851.4416.23467.1</svTRID>
 <command>dns-domain-add</command>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!