WAPI – komenda dns-domain-commit

  WAPI (interfejs API), WDNS

Z tej komendy warto skorzystać po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian u domeny lub w jej rekordach DNS. Potwierdzisz tym, że wszystkie zmiany zostały dokończone i mogą być dystrybuowane na serwery DNS.

Bez użycia tej komendy, ostatnia zmiana zostanie automatycznie zatwierdzona 5 minut po wprowadzeniu.

Parametry

  • name = nazwa domeny – parametr obowiązkowy

Zwracane wartości

  • 1000 = ok
  • 2201 = nieobsługiwana TLD
  • 2202 = nieprawidłowa lub nieobsługiwana nazwa domeny
  • 3222 = otwarcie domeny nie powiodło się
  • 3223 = odmowa dostępu
  • 3305 = edycja domeny zablokowana
  • 3306 = domena jest usunięta

Zwracane dane

Komenda nie zwraca żadnych danych.

Przykład użycia

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>ae58a4590c1f5b1ace8edbb0c4fd1cdb1e724dec</auth>
 <command>dns-domain-commit</command>
 <data>
  <name>example.cz</name>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1291192534</timestamp>
 <svTRID>1291192534.6326.32542.1</svTRID>
 <command>dns-domain-commit</command>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!