WAPI – komenda contact-update

  WAPI (interfejs API), Kontakt

Za pomocą tej komendy zmienisz poszczególne dane w kontakcie. Konieczne jest podanie wszystkich danych, nie ma możliwości przesyłania danych pojedynczo.

Wszystkie zmiany wymagają autoryzacji, konieczne jest podanie hasła autoryzacyjnego (auth_info), albo autoryzacja musi być ustawiona na Twoim koncie klienta (autoryzacja kontaktu na koncie klienta nastąpi po pierwszym pomyślnym użyciu hasła autoryzacyjnego lub w chwili utworzenia kontaktu w naszym systemie).

Szczegółowa specyfikacja dotycząca pracy z kontaktami w poszczególnych rejestrach:

Parametry

 • tld – TLD
 • cname – nazwa kontaktu
 • auth_info – hasło autoryzacyjne
 • contact – dane kontaktu
  • fname – imię
  • lname – nazwisko
  • company – firma
  • addr_street – ulica
  • addr_city – miejscowość
  • addr_zip – kod pocztowy
  • addr_state – wojwództwo
  • addr_country – kraj (dwuliterowy kod ISO kraju – małymi literami)
  • phone – telefon
  • fax – fax
  • email – e-mail
  • + dodatkowe dane w zależności od rejestru

Zwracane wartości

 • 1000 = OK
 • 2201 = nieprawidłowa TLD
 • 2207 = błędna składnia nazwy kontaktu
 • 2216 = nieprawidłowa nazwa kontaktu
 • 2219 = nie podano nazwy firmy
 • 2220 = nie podano imienia
 • 2221 = nie podano nazwiska
 • 2222 = nie podano e-maila
 • 2223 = błędny format e-maila
 • 2224 = nie podano e-maila2
 • 2225 = błędny format e-maila2
 • 2226 = nie podano telefonu
 • 2227 = błędny format telefonu
 • 2228 = nie podano numeru fax
 • 2229 = błędny format numeru fax
 • 2230 = nie podano numeru REGON
 • 2231 = błędny format numeru REGON
 • 2232 = nie podano numeru NIP
 • 2233 = błędny format numeru NIP
 • 2234 = nie podano ulicy
 • 2235 = nie podano miejscowości
 • 2236 = nie podano kodu pocztowego
 • 2237 = nie podano kraju
 • 2238 = błędny format kraju
 • 2239 = nie podano województwa
 • 2240 = nie uzupełniono pozostałych danych
 • 2241 = błędny format pozostałych danych
 • 3211 = błąd – wczytanie kontaktu nie powiodło się
 • 3238 = błąd autoryzacji
 • 3239 = operacja nie powiodła się
 • 4202 = kontakt niedostępny – błąd połączenia, spróbuj ponownie później
 • 4215 = nie powiodło się zrealizować – błąd połączenia, spróbuj ponownie później

Zwracane dane

Komenda nie zwraca żadnych danych.

Przykład użycia

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>e347aa51858cf6b6c017ae5d060fefca1b9dba38</auth>
 <command>contact-update</command>
 <clTRID>6246</clTRID>
 <data>
 <tld>cz</tld>
 <cname>TESTER</cname>
 <auth_info>qQm1Gq4x</auth_info>
 <contact>
  <fname>Honza</fname>
  <lname>Tester</lname>
  <email>testerk@example.com</email>
  <addr_street>Zlá 123</addr_street>
  <addr_city>Minas Morgull</addr_city>
  <addr_zip>12345</addr_zip>
  <addr_country>vg</addr_country>
  <phone>+011 123456789</phone>
  <notify_email>tester@example.com</notify_email>
 </contact>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1288103320</timestamp>
 <clTRID>6246</clTRID>
 <svTRID>1288103320.7998.21428.1</svTRID>
 <command>contact-update</command>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!