WAPI – komenda contact-check

  WAPI (interfejs API), Kontakt

Parametry

 • tld – TLD, dla której chcesz utworzyć kontakt (na przykład cz)
 • cname – nazwa kontaktu

Zwracane wartości

 • 1000 – kontakt jest wolny i może być użyty
 • 2201 – nieprawidłowa TLD
 • 2216 – nieprawidłowy format kontaktu
 • 2218 – nazwa wygenerowana automatycznie (u niektórych TLD nie jest możliwe określenie nazwy kontaktu)
 • 3231 – kontakt już istnieje
 • 3233 – kontakt nie może być użyty
 • 3234 – kontakt nie może być użyty – jest w kwarantannie
 • 3235 – kontakt nie może być użyty – jest zarezerwowany
 • 3236 – kontakt nie może być użyty – jest zablokowany
 • 4211 – weryfikacja nie powiodła się – błędy w komunikacji, spróbuj ponownie później

Zwracane dane

Komenda nie zwraca żadnych danych.

Przykład użycia

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>463870369aef393f3b82274107c9ade4b5b2a414</auth>
 <command>contact-check</command>
 <clTRID>4103</clTRID>
 <data>
 <tld>cz</tld>
 <cname>TESTER</cname>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1288013696</timestamp>
 <clTRID>4103</clTRID>
 <svTRID>1288013696.3426.8315.1</svTRID>
 <command>contact-check</command>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!