Przekierowanie domeny

  Domeny, Administracja

Przekierowanie strony oznacza ustawienie adresu strony internetowej, na którą zostanie przekierowany odwiedzający Twoją stronę. Celem może być dowolny adres URL. Opcja ta jest przeznaczona do przekierowania danej domeny na zupełnie inną domenę.

Przekierowanie e-maili oznacza, że wiadomość e-mail wysłana na jakikolwiek adres w ramach Twojej domeny (cokolwiek@Twoja-domena), zostanie przesłana na dowolny określony przez Ciebie adres e-mail.

UWAGA! Opcję przekierowania jest dostępna jedynie dla domen zarejestrowanych u nas. Ustawienie przekierowania tym sposobem u pozostałych domen nie jest możliwe.

Aby ustawić przekierowanie danej domeny, postępuj następująco:

  1. Zaloguj się do Panelu Klienta client.wedos.com
  2. Przejdź do zakładki Domeny
  3. Przejdź do szczegółów konkretnej domeny klikając na jej nazwę
  4. W menu po lewej stronie wybierz Ustawienie przekierowania

Na stronie będą znajdowały się 2 formularze, jeden do ustawienia przekierowania strony, drugi do ustawienia przekierowania e-maili.

Przekierowanie WWW

Aby ustawić przekierowanie strony WWW, wprowadź docelowy adres URL (może być dowolny), a następnie kliknij przycisk „ustaw przekierowanie”.

Jeśli Twoja domena korzysta z naszych serwerów DNS, nastąpi automatyczne ustawienie niezbędnych rekordów DNS. W przeciwnym razie sam będziesz musiał zadbać o ustawienie rekordu DNS typu A na adres IP 46.28.105.4.

Jeśli wszystko jest ustawione poprawnie, zmiany pojawią się do ok. 60 min.

Aby anulować przekierowanie, kliknij przycisk „anulować przekierowanie”.

Przekierowanie e-maili

Aby ustawić przekierowanie e-maili, wprowadź docelowy adres e-mail (może być dowolny), a następnie kliknij przycisk „ustaw przekierowanie”.

Jeśli Twoja domena korzysta z naszych serwerów DNS, nastąpi automatyczne ustawienie niezbędnych rekordów DNS. W przeciwnym razie sam będziesz musiał zadbać o ustawienie rekordu DNS typu MX na serwer o nazwie mxredir.wedos.net.

Jeśli wszystko jest ustawione poprawnie, zmiany pojawią się do ok. 60 min.

Aby anulować przekierowanie, kliknij przycisk „anulować przekierowanie”.

W przypadku przekierowywanych e-maili maksymalny rozmiar wiadomości to 10 MB.

Przekierowanie vs. skierowanie

Głównym celem przekierowania jest wykorzystanie nieużywanej domeny. Na przykład jeśli zmieniasz domenę, lub masz do dyspozycji jakąś, z której nie korzystasz, możesz przekierować ją na swoją domenę główną. Potencjalny odwiedzający zostanie w ten sposób przekierowany na Twoją aktualną stronę.

Możesz też przypisać domenę do swojego webhostingu i zacząć używać ich razem. Taką procedurę określamy jako skierowanie domeny na webhosting, nie należy mylić z przekierowaniem.

Przekierowanie żądań HTTPS

Nasze przekierowania będą działać tylko dla niezabezpieczonych żądań HTTP. Na serwerze nie jest bowiem dostępny certyfikat SSL dla Twojej domeny.

Jeśli ustawisz przekierowanie, a ktoś wprowadzi w przeglądarce nazwę Twojej domeny z https://, przekierowanie nie nastąpi.

Aby przekierowywać zabezpieczone żądania https://, musisz dysponować własnym certyfikatem SSL. Jedną z możliwości jest skorzystanie z naszego webhostingu NoLimit. Nie musisz w tym celu zamawiać nowego webhostingu. Jeśli korzystasz z naszego webhostingu, na którym masz aktywną usługę dodatkową obsługa HTTPS na domenie SNI, możesz go użyć.

W tym przypadku dodaj przekierowywaną domenę jako alias na webhostingu, ustaw dla niej HTTPS (Let’s Encrypt lub własny certyfikat) i ustaw przekierowanie w pliku .htaccess. Plik .htaccess (tak, z kropką na początku) umieść w folderze /www/domains/nazwatwojejdomeny.tld

Przykładowy .htaccess:

# PODAJ CEL PRZEKIEROWANIA
RewriteRule (.*) https://www.example.com/

Przykład ustawienia dla domeny svatky.cz:

Na FTP utwórz folder /www/domains/nazwatwojejdomeny.tld, w którym utworzysz plik .htaccess z regułami dla przekierowania
Děkujeme za zpětnou vazbu!