MySQL – prawa do bazy danych

  Bazy danych, Webhosting

Przy konfiguracji bazy danych MySQL na webhostingu zostaną wygenerowane dane dostępowe dla dwóch użytkowników.

 • Użytkownik admin (login zaczyna się literą „a„) ma pełne prawa do bazy danych, może zarządzać bazą danych przez phpMyAdmin – tworzyć tabele, ustawiać indeksy itp. Nie korzystaj z niego przy łączeniu z MySQL z PHP.
 • Użytkownik web (login zaczyna się literą „w„) ma ograniczone prawa, może pracować z danymi, ale nie może zmieniać struktury tabel. Korzystaj z niego przy łączeniu z bazą danych z PHP.

Każda baza danych ma stałą liczbę 2 użytkowników. Utworzenie innych użytkowników, którym zostaną przydzielone prawa, nie jest możliwe. Każdy z użytkowników ma dostęp tylko do jednej bazy danych.

Konkretne prawa, którymi dysponuje użytkownik admin:

 • Select
 • Insert
 • Update
 • Delete
 • Create
 • Drop
 • Index
 • Alter
 • Create_tmp_table
 • Lock_tables
 • Create_view
 • Show_view
 • Create_routine
 • Alter_routine
 • Execute
 • Trigger

Konkretne prawa użytkownika web:

 • Select
 • Insert
 • Update
 • Delete
 • Create_tmp_table
 • Lock_tables
 • Execute

Dlaczego rozróżnienie tych użytkowników jest dobre? Ustawienie użytkownika o ograniczonych prawach może w znacznym stopniu utrudnić sytuację, w przypadku ataku na Twoją stronę, na przykład za pomocą SQL Inject.

Zachowaj ostrożność przy instalacji niektórych systemów zarządzania treścią na Twoim webhostingu. Przy instalacji skorzystaj z użytkownika admin, ponieważ użytkownik web nie posiada praw do tworzenia tabel bazy danych. Po zakończeniu instalacji zmień konfigurację systemu przez ustawienie użytkownika web.

Děkujeme za zpětnou vazbu!