WMS – konfiguracja PHP na webhostingu

  WMS

Jedną z wielu niepodważalnych zalet WMS jest możliwość zmiany konfiguracji PHP. Poniżej znajdziesz informacje, gdzie skonfigurować oraz jakie parametry mogą zostać ustawione w przeciwieństwie do standardowego webhostingu NoLimit.

Zmiana konfiguracji PHP

 1. Zaloguj się do Panelu Klienta
 2. Przejdź do zakładki WMS
 3. Z listy usług wybierz konkretne WMS, w ramach którego utworzono webhosting
 4. W menu po lewej stronie wybierz Lista webhostingów.
 5. Na liście webhostingów wybierz ten, dla którego chcesz zmienić konfigurację PHP
 6. W menu po lewej stronie wybierz Konfiguracja PHP
 7. Zmień wybrany parametr wg uznania i zapisz zmiany kliknięciem przycisku „modyfikuj

Wykaz możliwych zmian

Usługa WMS rozszerza podstawową konfigurację PHP na webhostingu NoLimit o następujące parametry.

Podstawowa konfiguracja (w nawiasie podano wartości domyślne)

 • Priorytet PHP (0)
 • Liczba gniazd CGI (7)
 • Max. liczba połączeń (null)
 • Przetworzyć URL acme-challenge (włączono)
 • HTTP proxy Cache (włączono)

Ustawienia w php.ini (w nawiasie podano wartości domyślne)

 • max_input_time (30)
 • max_input_vars (10000)
 • memory_limit (128)
 • opcache.enable (zapnuto)
 • post_max_size (32)
 • upload_max_filesize (32)
Děkujeme za zpětnou vazbu!