Webhosting – konfiguracja PHP

  Webhosting, PHP, Ustawienia

W administracji webhostingu można ustawić wersję PHP używaną do wykonywania skryptów z rozszerzeniem .php. Do wyboru jest PHP 5.4 – 5.6, PHP 7.0 – 7.4 i PHP 8.0 – 8.2.

Wersję PHP możesz wybrać bezpośrednio w zamówieniu lub później, w ustawieniach usługi.

Ponadto możliwe jest, aby niektóre konkretne skrypty były wykonywane w konkretnej wersji. Można to wymusić przez użycie odpowiedniego rozszerzenia:

 • .php54 – zawsze PHP 5.4 (przestarzałe)
 • .php55 – zawsze PHP 5.5 (przestarzałe)
 • .php56 – zawsze PHP 5.6 (przestarzałe)
 • .php70 – zawsze PHP 7.0 (przestarzałe)
 • .php71 – zawsze PHP 7.1 (przestarzałe)
 • .php72 – zawsze PHP 7.2 (przestarzałe)
 • .php73 – zawsze PHP 7.3 (przestarzałe)
 • .php74 – zawsze PHP 7.4 (przestarzałe)
 • .php80 – zawsze PHP 8.0
 • .php81 – zawsze PHP 8.1
 • .php82 – zawsze PHP 8.2

Wszystkie wersje są dostępne na wszystkich serwerach webhostingów. Nie musisz prosić nas o aktywację czy przeniesienie na inny serwer. Wystarczy zmienić wersję w administracji.

Ponadto możliwa jest zmiana następujących parametrów (w nawiasie podano wartości domyślne):

 • allow_url_fopen (On)
 • allow_url_include (Off)
 • apc.enabled (On)
 • auto_append_file (Off)
 • auto_prepend_file (Off)
 • display_errors (On)
 • eaccelerator.enable (On)
 • html_errors (On)
 • ignore_repeated_errors (Off)
 • ignore_user_abort (Off)
 • implicit_flush (Off)
 • log_errors (Off)
 • magic_quotes_gpc (Off)
 • max_execution_time (90)
 • output_buffering (Off)
 • register_globals (Off) – v PHP 5.4 już nie istnieje
 • session.auto_start (Off)
 • session.cookie_httponly (Off)
 • session.cookie_secure (Off)
 • session.use_cookies (On)
 • session.use_only_cookies (On)
 • xcache.cacher (On)

Zmiana innych parametrów nie jest możliwa lub dostępna tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (w tym przypadku skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego).

Edycja konfiguracji PHP

Aby skonfigurować PHP na Twoim webhostingu, postępuj w następujący sposób:

 1. Zaloguj się do swojego konta użytkownika (client.wedos.com)
 2. Wybierz zakładkę webhosting
 3. Z listy usług wybierz konkretny webhosting i otwórz jego szczegóły
 4. W menu po lewej stronie wybierz Konfiguracja PHP
 5. Dla każdego parametru możesz wybrać, czy ma być użyta wartość domyślna, albo zmieniona przez Ciebie. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk „modyfikuj„.

Zmiana konfiguracji pojawi się do 30 minut.

Děkujeme za zpětnou vazbu!