WEDOS Cloud – zmiana języka Sunstone

  WEDOS Cloud

Interfejs sieciowy OpenNebula – Sunstone jest dostępny w wielu wersjach językowych. Procedurę zmiany języka opisano poniżej. Dla wyświetlenia tego samego układu interfejsu przełącz się do trybu advance.

Zmiana języka

  • Zaloguj się do interfejsu sieciowego OpenNebula
  • 1) W panelu po lewej stronie wybierz opcję Settings
  • 2) Przejdź do zakładki Info
  • 3) Następnie kliknij ikonę edycji Language
  • 4) Z listy rozwijanej wybierz pożądany język
Děkujeme za zpětnou vazbu!