Instalacja Windows Servera z Virtio

Uwaga: Instalacja wymaga posiadania własnego obrazu systemu Windows Server.

Sposób postępowania

 1. Zaloguj się do swojego konta klienta na adresie https://client.wedos.com
 2. Aby dodać własny obraz ISO z systemem operacyjnym Windows, skorzystaj z instrukcji dostępnej tutaj.
 3. Podłączenie systemu operacyjnego do CD/DVDzostało opisane tutaj.
 4. Po nabootowaniu nośnika instalacyjnego z systemem wyświetli się następujące okno:

W pierwszym kroku instalacji należy wybrać język, format godziny oraz  czasowe, oraz układ klawiatury.

 1. Aby rozpocząć instalację systemu operacyjnego Windows, kliknij przycisk „Zainstaluj teraz”.
 2. W trzecim kroku możesz zostać poproszony o wprowadzenie klucza. Po jego wprowadzeniu wyświetli się następujące okno:

W wyświetlonym oknie możliwe będzie wybranie wersji systemu operacyjnego. Po wybraniu konkretnej wersji, pod listą pojawi się jej opis, który pomoże Ci w wyborze. Na potrzeby sporządzenia niniejszej instrukcji wybrano wersję Windows Server 2012 R2 Standard z interfejsem graficznym.

W kolejnych krokach konieczne będzie:

 1. Zaakceptowanie postanowień licencyjnych.
 2. Wybranie typu instalacji.

W tym przypadku należy wybrać drugą opcję, tj. czystą instalację z możliwością tworzenia partycji dysku twardego.

 1. Partycja dysku twardego.

Jeśli nie jest tu dostępny żaden dysk, konieczne będzie połączenie obrazu ISO z nazwą „Virtio” w Panelu Klienta (obrazek poniżej). W tym przypadku należy wybrać opcję „połączyć”. Nie ma potrzeby restartu serwera.

Po połączeniu obrazu powróć do okna instalatora i wybierz opcję „Load driver”, która pozwoli na załadowanie sterownika dysku twardego z aktualnie podłączonego obrazu.

Sterownik dysku twardego znajduje się w folderze /viostor, w którym należy wybrać konkretną wersję systemu operacyjnego. Po wybraniu odpowiedniego sterownika miałoby pojawić się następujące okno:

Po kliknięciu przycisku „next” zostaniesz przekierowany do okna, w którym będzie widoczny dysk twardy. Przy użyciu przycisku „new”, utworzysz nową partycję. Na potrzeby niniejszej instrukcji wybrano tylko jedną partycję, niemniej jednak Ty możesz podzielić dysk wg własnego uznania. W przypadku, gdy na  VPS znajdowały się jakieś dane, po tym kroku zostaną usunięte.

 1. Pojawi się komunikat z oznaczeniem błędu „0x80300001” informujący, że instalacja systemu Windows na danej partycji nie jest możliwa. Aby rozwiązać ten problem, przejdź do Panelu Klienta, odłącz obraz „Virtio”, a następnie ponownie podłącz obraz z Twoim nośnikiem instalacyjnym. W tym przypadku też nie resetuje się serwera

Po połączeniu Twojego obrazu instalacyjnego przejdź ponownie do okna instalacji i wciśnij przycisk „Refresh”. Komunikat o błędzie nie miałby się już pojawiać. Po kliknięciu przycisku „next” nastąpi rozpoczęcie instalacji.

 1. Po dokończeniu instalacji zostaniesz poproszony o podanie nowego hasła dla użytkownika „Administrator”, a następnie zalogowania się do systemu operacyjnego.  
 2. Po zalogowaniu się do systemu proces instalacji będzie kompletny.

Instalacja brakującego sterownika karty sieciowej

 1. Za pośrednictwem Panelu Klienta ponownie połącz obraz „Virtio”
 2. W pasku wyszukiwania znajdź aplikację „Device Manager”. Możesz tu znaleźć pozycję „Ethernet Controller”, u której będzie się wyświetlał żółty wykrzyknik.
 3. Użyj przycisku „Update Driver Software”, aby wgrać sterowniki. Dostępne będą dwie opcje instalacji. W przypadku, gdy nie jesteś podłączony do internetu, konieczne będzie wybranie drugiej opcji, tj. manualna instalacja sterownika.
 4. W kolejnym roku zostaniesz poproszony o podanie ścieżki do sterownika danego, który znajduje się na podłączonym obrazie „Virtio”.

Sterownik znajduje się w folderze /NetKVM, w którym należy wybrać konkretną wersję systemu operacyjnego (Dla ułatwienia możesz wybrać cały dysk z Virtio, np. tylko dysk D:\) Po instalacji sterownika, wyświetli się komunikat o pomyślnym zakończeniu instalacji.

 1. Jeśli w aplikacji „Device Manageru” występuje więcej urządzeń z żółtym wykrzyknikiem, wystarczy ponownie zainstalować sterownik z obrazu „Virtio”. Nie ma konieczności podawania konkretnej ścieżki, wystarczy określić dany obraz, np. tylko dysk D:\
 2. Po połączeniu do sieci konieczne będzie ręczne ustawienie statycznego adresu IP, maski sieci,  domyślnej bramy i serwerów DNS. Niezbędne dane znajdziesz w e-mailu informującym o uruchomieniu VPS oraz w Panelu Klienta w szczegółach konkretnej usługi.  
 3. Teraz masz już ustawione wszystkie niezbędne parametry i możesz wypróbować połączenie VPS, np. za pomocą polecenia ping, jak pokazano na obrazku poniżej.
Děkujeme za zpětnou vazbu!