Import i eksport bazy danych w phpMyAdmin

  Webhosting

Dla każdego webhostingu dostępne jest narzędzie phpMyAdmin, które umożliwia zarządzanie bazami danych MySQL (pracę z tabelkami i ich zawartością, import, eksport itp.).

Eksport bazy danych

Po zalogowaniu do phpMyAdmin wybierz bazę danych, którą chcesz eksportować (stworzyć kopię zapasową) z pierwotnego lub aktualnego serwera MySQL.

Po wybraniu bazy danych przejdź do zakładki Eksport dostępnej w górnym panelu, a następnie wybierz następujące opcje:

  • Metoda eksportu: Dostosuj – wyświetli wszystkie możliwe opcje
  • Tabele: Zaznacz wszystkie
  • Wynik: Zapisz wynik do pliku
  • Format: SQL

Pozostałe opcje pozostaw bez zmian, a następnie kliknij przycisk Wykonaj.

Wyświetli się okno pobierania pliku *.sql na dysk Twojego komputera. Po kompletnym pobraniu pliku, eksport (utworzenie kopii zapasowej) pierwotnej bazy danych jest zakończony.

Import bazy danych

Po zalogowaniu do phpMyAdmin wybierz bazę danych, do której chcesz zaimportować tabele z pierwotnego lub aktualnego serwera MySQL.

Po wybraniu bazy danych przejdź do zakładki Import dostępnej w górnym panelu, a następnie wybierz plik *.sql pobrany w poprzednim kroku (eksport). Zawsze musi to być import jedynie tabel bazy danych. Importowany plik nie może zawierać więcej baz danych czy poleceń tworzenia baz danych (może zawierać jedynie strukturę tabel oraz dane).

Wszystkie wartości pozostaw bez zmian, a następnie kliknij przycisk Wykonaj.

W tym momencie należy poczekać na dokończenie importu. Czas trwania importu zależy od szybkości Twojego połączenia internetowego oraz wielkości importowanych danych.

Po dokończeniu importu zostanie wyświetlony komunikat informujący o jego wyniku:

Děkujeme za zpětnou vazbu!