WAPI – komenda credit-info

Wszystkie płatności za zamówienia zrealizowane za pośrednictwem WAPI są pobierane z konta zaliczkowego. Aby skontrolować aktualny stan konta zaliczkowego, użyj komendę credit-info.

Parametry:

To polecenie nie przyjmuje żadnych parametrów.

Zwracane wartości:

  • 1000 – informacje o stanie konta zaliczkowego zostały pozyskane pomyślnie

Zwracane dane:

  • amount – kwota na koncie zaliczkowym
  • currency – waluta konta zaliczkowego

Przykład: pozyskanie informacji o stanie konta

zapytanie XML:

<request>
<user>tester</user>
<auth>fb82be1466331148816bdbac855a6b1bd4e24b81</auth>
<command>credit-info</command>
<clTRID>8255</clTRID>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
<code>1000</code>
<result>OK</result>
<timestamp>1287650025</timestamp>
<clTRID>8255</clTRID>
<svTRID>1287650025.2239.28612.1</svTRID>
<command>credit-info</command>
<data>
<amount>988296.84</amount>
<currency>CZK</currency>
</data>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!