WAPI – komenda domain-renew

  WAPI (interfejs API), Domeny

Do przedłużenia domeny służy komenda domain-renew. Domena nie może mieć jednak zamówionego przedłużenia. Nasz system generuje je automatycznie, aby zmienić ustawienia, postępuj wg instrukcji:

Parametry

  • name – nazwa domeny włącznie z końcówką – parametr obowiązkowy
  • period – liczba lat przedłużenia – parametr obowiązkowy

Zwracane wartości

  • 1000 – Domena została pomyślnie przedłużona, w węźle data zwracane jest pole expiration z aktualną datą wygaśnięcia
  • 2203 – Nieprawidłowy okres przedłużenia
  • 2269 – Już istnieje nieopłacone (nowe) zamówienie

Zawracane dane

W przypadku pomyślnej realizacji zwracana jest nowa data wygaśnięcia

  • expiration – nowa data wygaśnięcia domeny

Przykład użycia

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>d48a7fbc4fa5a99ffd45b490105ca38ecf35b319</auth>
 <command>domain-renew</command>
 <clTRID>Rbd39NedNVGB</clTRID>
 <data>
  <name>example.cz</name>
  <period>3</period>
 </data>
</request>  

odpowiedź XML:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1286889178</timestamp>
 <clTRID>Rbd39NedNVGB</clTRID>
 <svTRID>1286889178.7737.4672</svTRID>
 <command>domain-renew</command>
 <data>
  <expiration>2014-10-12</expiration>
 </data>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!