WAPI – WDNS

  WDNS

Za pomocą naszego API możesz zarządzać domenami w naszym systemie DNS – dodawać domeny, ustawiać rekordy itp.

Zalecamy zapoznać się z podstawowymi informacjami o naszym systemie DNS:

Komendy interfejsu API

Děkujeme za zpětnou vazbu!