WAPI – kontakty domen CZ

  WAPI (interfejs API), Kontakt

Każdy rejestr domen w inny sposób zarządza kontaktami. Obowiązują różne zasady dla identyfikatorów kontaktów, różny jest zakres danych uznawanych za obowiązkowe itp. Poniżej znajdziesz szczegółowy opis kontaktu dla domen CZ.

Nazwa kontaktu

 • W przypadku domen CZ możliwe jest określenie nazwy kontaktu. Z tego powodu stworzono komendę contact-check, za pomocą której sprawdzisz, czy dana nazwa kontaktu może być użyta (dostępna, zablokowana, ..)
 • Nazwa kontaktu może zawierać tylko wielkie litery alfabetu angielskiegocyfry i myślnik.
 • Jeśli przy tworzeniu kontaktu, nie wprowadzisz jego nazwy, zostanie wygenerowana automatycznie.

Szczegóły kontaktu

 • cname – nazwa kontaktu (tylko przy tworzeniu kontaktu), pomiń lub pozostaw puste, jeśli nazwa ma być wygenerowana automatycznie
 • company – firma
 • fname – imię – obowiązkowo
 • lname – nazwisko – obowiązkowo
 • email – e-mail – obowiązkowo
 • phone – telefon w formacie +XXX XXXXXXXXX
 • fax – fax w formacie +XXX XXXXXXXXX
 • dic – NIP
 • addr_street – adres – ulica- obowiązkowo
 • addr_city – adres – miejscowość – obowiązkowo
 • addr_zip – kod pocztowy – obowiązkowo
 • addr_country – kraj (dwuliterowy kod ISO, małymi literami, CZ.NIC akceptuje wszystkie kraje) – obowiązkowo
 • addr_state – województwo
 • ident_type – typ dokumentu
  • ico (REGON), op (dowód osobisty), birthday (data urodzenia w formacie DD.MM.YYYY), passport (paszport), mpsv (MPSV)
 • ident – nr dokumentu (w zależności od ident_type)
 • notify_email – e-mail dla powiadomień
 • disclose_phone – ukryć telefon
 • disclose_fax – ukryć fax
 • disclose_email – ukryć e-mail
 • disclose_ident – ukryć dokument
 • disclose_notify_email – ukryć e-mail dla powiadomień


Adres do korespondencji

Od połowy stycznia 2018 r. możliwe jest podanie adresu do korespondencji w kontakcie domeny CZ. Do jego utworzenia należy przy rejestracji/edycji kontaktu wprowadzić następujące pozycje:

 • del_addr=1 – oznaczenie, że adres do korespondencji podany w kontakcie jest aktywny (obowiązkowo)
 • del_addr_street1 – adres korespodencyjny – ulica (obowiązkowo)
 • del_addr_street2 – adres korespodencyjny – ulica (pole dodatkowe)
 • del_addr_street3 – adres korespodencyjny – ulica (pole dodatkowe)
 • del_addr_city – adres korespodencyjny – miejscowość (obowiązkowo)
 • del_addr_state – adres korespodencyjny – województwo
 • del_addr_country – adres korespodencyjny  – kraj (dwuliterowy kod ISO, małymi literami, CZ.NIC akceptuje wszystkie kraje) – (obowiązkowo)

Aby dezaktywować adres korespondencyjny w kontakcie, należy przy rejestracji/edycji kontaktu wprowadzić pozycję del_addr=0

Ukrywanie danych

W kontakcie domeny .CZ możliwe jest ukrycie części informacji dostępnych w szczegółach kontaktu. Dotyczy to pozycji: telefon, fax, e-mail, dokument, e-mail do powiadomień. Jeśli dane te zostały oznaczone jako ukryte, staną się widoczne aż po autoryzacji.

Do ukrywania danych służą pozycje disclose_* w szczegółach kontaktu, gdzie w odpowiednim węźle wprowadza się oznaczenie 0/1 (1 = ukryte, 0 = widoczne), określające, czy dane informacje mają być ukryte. 

Przykład

Dyspozycja utworzenia kontaktu w rejestrze CZ.NIC będzie wyglądać następująco:

minimum:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>8b91c1b94fd9a4488dc3d9160eebbf25c0b2a03f</auth>
 <command>contact-create</command>
 <data>
 <tld>cz</tld>
 <contact>
  <fname>Jan</fname>
  <lname>Novák</lname>
  <email>jan.novak@example.com</email>
  <addr_street>Zelená 1568</addr_street>
  <addr_city>Minas Morgull</addr_city>
  <addr_zip>12345</addr_zip>
  <addr_country>vg</addr_country>
  <phone>+011 123456789</phone>
 </contact>
 </data>
</request>

maximum:

 <request>
 <user>tester</user>
 <auth>8b91c1b94fd9a4488dc3d9160eebbf25c0b2a03f</auth>
 <command>contact-create</command>
 <data>
 <tld>cz</tld>
 <contact>
  <cname>JAN-NOVAK</cname>
  <company>Great Silver Eye</company>
  <fname>Jan</fname>
  <lname>Novák</lname>
  <email>novak@example.com</email>
  <phone>+011 123456789</phone>
  <fax>+011 987654321</fax>
  <addr_street>Zelená 1568</addr_street>
  <addr_city>Minas Morgull</addr_city>
  <addr_zip>12345</addr_zip>
  <addr_country>vg</addr_country>
  <addr_state>Jihočeský</addr_state>
  <ident_type>op</ident_type>
  <ident>123567891</ident>
  <notify_email>honzanovak@example.cz</notify_email>
  <dic>CZ987654321</dic>
  <disclose_phone>1</phone>
  <disclose_fax>1</fax>
  <disclose_email>1</email>
  <disclose_vat>1</vat>
  <disclose_ident>1</ident>
  <disclose_notify_email>1</notify_email>
  <del_addr>1</del_addr>
  <del_addr_street1>Ulice 1</del_addr_street1>
  <del_addr_street2>Ulice 2</del_addr_street2>
  <del_addr_street3>Ulice 3</del_addr_street3>
  <del_addr_zip>12345</del_addr_zip>
  <del_addr_city>Město</del_addr_city>
  <del_addr_state>Jihočeský</del_addr_state>
  <del_addr_country>cz</del_addr_country>
 </contact>
 </data>
</request>
Děkujeme za zpětnou vazbu!