WAPI – komenda nsset-info

  WAPI (interfejs API), NSSETy

Komenda służy do pobrania informacji o danym NSSET. NSSET może być użyty jedynie dla domen CZ.

Parametry

 • tld – TLD
 • name – nazwa NSSETu

Zwracane wartości

 • 1000 = OK
 • 2201 = nieprawidłowa TLD
 • 2209 = błąd składni
 • 2247 = nieobsługiwany format NSSET
 • 3214 = błąd – nie wczytano NSSETu
 • 3242 = NSSET jest niedostępny
 • 4204 = błąd połączenia, spróbuj ponownie póżniej

Zwracane dane

W przypadku pomyślnej realizacji, w węźle data zwraca element nsset, który zawiera następujące informacje:

 • name – nazwa NSSETu
 • status – status
 • reg_owner – aktualny rejestrator
 • reg_creator – rejestrator, który utworzył NSSET
 • reg_update – rejestrator, który wprowadził ostatnią zmianę
 • created_date – utworzono
 • updated_date – data ostatniej zmiany
 • transfer_date – data transferu do innego rejestratora
 • tech_c – kontakt techniczny NSSETu
 • dns – lista serwerów ns
  • serwer
   • name – nazwa serwera
   • addr_ipv4 – adres IPv4 serwera
   • addr_ipv6 – adres IPv6 serwera

Przykład użycia

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>ee01105556e1e12f4e0430d5e5ae07276c38ad29</auth>
 <command>nsset-info</command>
 <clTRID>6821</clTRID>
 <data>
 <tld>cz</tld>
 <name>TEST</name>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1288116045</timestamp>
 <clTRID>6821</clTRID>
 <svTRID>1288116045.8038.20971.1</svTRID>
 <command>nsset-info</command>
 <data>
 <nsset>
  <name>TEST</name>
  <status>ok</status>
  <reg_owner>REG-FRED_A</reg_owner>
  <reg_creator>REG-FRED_A</reg_creator>
  <reg_update>REG-FRED_A</reg_update>
  <created_date>2010-10-25 13:30:02</created_date>
  <updated_date>2010-10-25 14:39:32</updated_date>
  <transfer_date></transfer_date>
  <tech_c>TESTER</tech_c>
  <dns>
  <server>
   <name>ns.wedos.net</name>
   <addr_ipv4></addr_ipv4>
   <addr_ipv6></addr_ipv6>
  </server>
  <server>
   <name>asdf.wedos.com</name>
   <addr_ipv4></addr_ipv4>
   <addr_ipv6></addr_ipv6>
  </server>
  </dns>
 </nsset>
 </data>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!