WAPI – komenda nsset-send-auth-info

  WAPI (interfejs API), NSSETy

Komenda służy do wysłania hasła autoryzacyjnego NSSETu na e-mail podany w kontakcie technicznym NSSETu. NSSET może być użyty jedynie dla domen CZ.

Parametry:

 • tld – TLD
 • name – nazwa NSSETu

Zwracane wartości

 • 1000 = OK, auth_info zostało wysłane na e-mail kontaktowy
 • 2201 = nieobsługiwana TLD
 • 2209 = błąd składni NSSET
 • 2216 = błędna składnia kontaktu
 • 2243 = wysłanie hasła autoryzacyjnego dla tego NSSET nie jest możliwe
 • 2247 = nieobsługiwany format NSSETu
 • 3214 = błąd – nie wczytano NSSETu
 • 3217 = wysłanie hasła autoryzacyjnego nie powiodło się
 • 3228 = brak wsparcia dla pracy z kontaktami
 • 3229 = błąd przy wczytywaniu kontaktu
 • 3242 = NSSET jest niedostępny
 • 3257 = wysyłanie nie powiodło się, NSSET jest niedostępny
 • 4204 = NSSET jest niedostępny – błąd połączenia
 • 4212 = kontakt jest niedostępny – błąd połączenia
 • 4222 = wysłanie nie powiodło się – błąd połączenia

Zwracane dane

Komenda nie zwraca żadnych danych.

Przykład użycia

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>fb82be1466331148816bdbac855a6b1bd4e24b81</auth>
 <command>nsset-send-auth-info</command>
 <clTRID>0806</clTRID>
 <data>
 <tld>cz</tld>
 <name>TEST</name>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1288168042</timestamp>
 <clTRID>0806</clTRID>
 <svTRID>1288168042.6574.31374.1</svTRID>
 <command>nsset-send-auth-info</command>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!