WAPI – komenda nsset-check

  WAPI (interfejs API), NSSETy

Komenda pozwala sprawdzić status danej nazwy NSSETu (wolna, zajęta, o innym statusie). NSSET może być użyty jedynie dla domen CZ.

Parametry

 • tld – TLD
 • name – nazwa NSSETu

Zwracane wartości

 • 1000 = NSSET jest dostępny do rejestracji
 • 2201 = nieprawidłowa TLD
 • 2247 = nieobsługiwany format NSSETu
 • 3242 = NSSET jest niedostępny
 • 3245 = NSSET jest już zarejestrowany
 • 3246 = niedostępny
 • 3247 = niedostępny
 • 3248 = niedostępny – kwarantanna
 • 3249 = niedostępny – zarezerwowany
 • 3250 = niedostępny – zablokowany
 • 3251 = już zarejestrowany (u nas)
 • 4218 = wysłanie nie powiodło się – błąd komunikacji

Zwracane dane

Komenda nie zawraca żadnych danych.

Przykład użycia

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>1dab009ffad905de60b14d6ba3c8a9c00326a220</auth>
 <command>nsset-check</command>
 <clTRID>8418</clTRID>
 <data>
 <tld>cz</tld>
 <name>TEST</name>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>3245</code>
 <result>NSSET is already registered</result>
 <timestamp>1288115481</timestamp>
 <clTRID>8418</clTRID>
 <svTRID>1288115481.8641.22087.1</svTRID>
 <command>nsset-check</command>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!