WAPI – komenda contact-transfer

  WAPI (interfejs API), Kontakt

Za pomocą tej komendy przetransferujesz kontakt od innego rejestratora do naszego systemu. Dotyczy to jedynie kontaktów dla domen .CZ.

Parametry:

 • tld – TLD
 • cname – nazwa kontaktu
 • auth_info – hasło autoryzacyjne

Zwracane wartości:

 • 1000 = OK
 • 2201 = nieprawidłowa TLD
 • 2215 = brak parametru auth_info
 • 2216 = nieprawidłowy identyfikator kontaktu
 • 2244 = domena nie obsługuje transferu kontaktu
 • 3229 = kontakt jest niedostępny
 • 3237 = kontakt jest już u nas zarejestrowany
 • 3240 = błąd autoryzacji
 • 3241 = transfer nie powiódł się
 • 4216 = nie powiódł się – błąd połączenia

Zwracane dane

Komenda nie zwraca żadnych danych.

Przykład użycia

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>6ddea865c30c18569ebee803a25f73393b03c843</auth>
 <command>contact-transfer</command>
 <clTRID>4230</clTRID>
 <data>
 <tld>cz</tld>
 <cname>TESTER</cname>
 <auth_info>qQm1Gq4x</auth_info>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1288106055</timestamp>
 <clTRID>4230</clTRID>
 <svTRID>1288106055.0639.28272.1</svTRID>
 <command>contact-transfer</command>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!