WAPI – aktywacja i ustawienia

Ustawienia WAPI znajdziesz w Panelu Klienta, w sekcji klient -> interfejs WAPI (https://client.wedos.com/client/wapi.html). 

Na początku zostaniesz poproszony o akceptację ogólnych warunków korzystania z usług WEDOS. Bez akceptacji warunków używanie WAPI nie będzie możliwe. Akceptacja ma zastosowanie do wszystkich akcji zrealizowanych za pomocą tego interfejsu. 

Po kliknięciu przycisku Aktywuj nastąpi aktywacja interfejsu WAPI na Twoim koncie. Będziesz mógł ustawić kolejne detale.

Ze względów bezpieczeństwa możliwe jest wysyłanie zapytań tylko z adresów IP zdefiniowanych jako Uprawnione adresy IP. Możesz wprowadzić całe adresy lub tylko prefix (np.: 1.2.3.), adresy oddziel spacją. Komunikacja prowadzona z innych adresów zostanie odrzucona. UWAGA! Interfejs komunikuje się także przez IPv6. Zapytania wysyłane z miejsca z łącznością IPv6 (na przykład z naszego webhostingu lub VPS), będą priorytetowe. W tym przypadku konieczne jest dodanie także tego adresu IPv6.

Następnie wybierz sposób przesyłania notyfikacji. Jeśli wybierzesz wysyłanie przez HTTPS, lub e-mail, nie zapomnij podać adresu. Dodatkowe informacje dostępne tutaj WAPI – notyfikacje.

Po wprowadzeniu wymaganych danych nie zapomnij Zapisać zmian.

Na końcu konieczne jest podanie hasła, które będzie służyło do autoryzacji Twoich zapytań WAPI. Hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków.

Po wprowadzeniu hasła zapiszesz je kliknięciem przycisku Ustawić. Interfejs WAPI jest gotowy do użycia.

Děkujeme za zpětnou vazbu!