WAPI – notyfikacje systemowe

W systemie WAPI dodaliśmy nową funkcjonalność, tj. wysyłanie powiadomień systemowych.

Na przykład, jeśli domena zostanie przetransferowana od nas do innego rejestratora, poinformuje nas o tym rejestr domen (np. CZ.NIC). W przypadku, gdy użytkownik aktywował na swoim koncie WAPI, informacja zostanie mu przekazana w postaci powiadomienia, podobnie jak u asynchronicznych poleceń WAPI.

Aby ustawić protokół, w którym będą wysyłane powiadomienia systemowe, wybierz jedną z opcji w sekcji Preferowany protokół na stronie ustawień WAPI. Ta opcja jest używana, gdy powiadomienia są wysyłane na adres e-mail lub adres URL. Jeśli pobierzesz je ręcznie z kolejki POLL, odpowiedź będzie miała identyczny format jak w zapytanie.

Struktura będzie identyczna jak u klasycznej notyfikacji, kod identyfikuje zrealizowane polecenie, polecenie to zawsze system-notify. Bardziej szczegółowe informacje zawiera węzeł danych.

<notify>
<code>1200</code>
<result>Domain transfered out</result>
<timestamp>1294323392</timestamp>
<svTRID>1294323392.6385.14862.1</svTRID>
<command>system-notify</command>
<id>2277</id>
<data>
<msg>domain example.cz transfered out</msg>
<domain>example.cz</domain>
<num>1311100020</num>
</data>
</notify>


Warianty notyfikacji systemowych

  • 1200: transfer domeny od nas
    • msg = domain example.cz transfered out
    • domain – nazwa domeny
    • num – numer zamówienia
Děkujeme za zpětnou vazbu!