Hurtowa zmiana serwerów DNS u domen

  Domeny, Operacje hurtowe

UWAGA! Wprowadzenie zmiany serwerów DNS może trwać nawet 48 godzin. W jednym miejscu zmiana może być widoczna wcześniej, w innym może to trwać o wiele dłużej. Prosimy o cierpliwość.

W Panelu Klienta dostępne jest narzędzie, które umożliwia dokonanie zmiany serwerów DNS u większej liczby domen jednocześnie.

Procedura jest następująca:

  1. Panelu Klienta wybierz zakładkę domeny.
  2. Na liście domen oznacz te, u których chcesz wprowadzić zmianę. Z listy rozwijanej dostępnej na dole strony wybierz opcję zmiana serwerów DNS, a następnie kliknij przycisk wykonaj.
  3. W drugim kroku wyświetli się lista wybranych domen oraz okno do wprowadzenia nazw serwerów DNS, które mają zostać ustawione.
  4. W trzecim kroku wyświetli się podsumowanie dla planowanej operacji. Jeśli wszystko jest w porządku, potwierdź kliknięciem przycisku Zakończ.

Po potwierdzeniu procedura zmiany serwerów DNS zostanie rozpoczęta. Na stronie możesz śledzić postęp procesu oraz wynik, dla każdej z domen.

Alternatywą dla operacji hurtowych dostępnych za pośrednictwem Panelu Klienta jest użycie interfejsu API.

Děkujeme za zpětnou vazbu!