WEDOS CD – Zarządzanie kontami użytkowników

  WEDOS Cloud Disk

Poniższa instrukcja zawiera informacje dotyczące tworzenia, aktywacji, blokady oraz odparowania nowego użytkownika.

Liczba dostępnych kont użytkowników jest zależna od wybranego wariantu usługi WEDOS CD.

Tworzenie nowego użytkownika WEDOS CD

 1. Zaloguj się do Panelu Klienta.
 2. Przejdź do zakładki CD.
 3. Z listy usług wybierz tę, u której chcesz utworzyć nowego użytkownika.
 4. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Użytkownicy NextCloud ().
 5. Na liście użytkowników kliknij [Nowy użytkownik].
 6. Następnie w puste pole wprowadź e-mail użytkownika, którego chcesz dodać do usługi.
 7. W tej chwili nastąpiło automatyczne utworzenie użytkownika w usłudze WEDOS ID.

Utworzone w ten sposób konto będzie w przyszłości służyło do logowania do wszystkich usług obsługujących WEDOS ID. Instrukcje i opis usługi WEDOS ID (centralne zarządzanie kontami użytkowników WEDOS) zostaną dodane później, gdy usługa będzie już dostępna.

Aktywacja konta użytkownika

Ostatnim krokiem jest aktywacja konta użytkownika, na podstawie której nastąpi jego sparowanie z usługą WEDOS CD.

 1. Otwórz e-mail zawierający instrukcje
 2. Wyszukaj link aktywacyjny, który rozpoczyna się od słów Aktywacja aplikacji: i kliknij na niego.
 3. W polach oznaczonych czerwoną gwiazdką podaj wszystkie wymagane informacje.
  • Wprowadzone dane posłużą w przyszłości do weryfikacji konta użytkownika
 4. Ostatnim krokiem jest wprowadzenie hasła aktywacyjnego, które otrzymałeś w e-mailu informującym o utworzeniu konta WEDOS ID.
 5. Konto zostało aktywowane.

Wyłączenie konta użytkownika

Wyłączenie konta nie spowoduje jego odparowania od usługi, a jedynie jego blokadę. Użytkownik nie będzie mógł się zalogować.

 1. Zaloguj się do Panelu Klienta.
 2. Przejdź do zakładki CD.
 3. Z listy usług wybierz, u której chcesz zablokować użytkownika.
 4. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Użytkownicy NextCloud ().
 5. Przejdź do szczegółów danego użytkownika
 6. A następnie kliknij przycisk Wyłącz.
 7. Konto użytkownika zostało zablokowane.

Odparowanie konta użytkownika

 1. Zaloguj się do Panelu Klienta.
 2. Przejdź do zakładki CD.
 3. Z listy usług wybierz , u której chcesz usunąć użytkownika.
 4. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Użytkownicy NextCloud ().
 5. Przejdź do szczegółów danego użytkownika
 6. A następnie kliknij przycisk Usuń.
 7. Konto użytkownika zostało odparowane.

Zmiana hasła

Hasło możesz zmienić tutaj.

Link jest dostępny także w e-mailu informującym o utworzeniu konta użytkownika.

Děkujeme za zpětnou vazbu!