E-maile – administracja

  Administracja, E-maile, Webhosting

Panel Klienta umożliwia zmianę konfiguracji e-maili domeny.

Po zalogowaniu na adresie client.wedos.com wybierz zakładkę webhosting, a następnie po przejściu do szczegółów konkretnej usługi, wybierz opcję Ustawienia poczty e-mail (dostępna w panelu po lewej stronie). W tym miejscu możesz zmienić poszczególne parametry w ustawieniach e-maili domeny:

E-maile do nieznanego adresata

Wybierz, w jaki sposób serwer ma obsługiwać e-maile adresowane do nieznanego odbiorcy:

  • Odrzucić: wiadomość zostanie odrzucona i zwrócona nadawcy
  • Przekierować na adres: wiadomość zostanie przekierowana do kosza domenowego

Kosz domenowy

Adres e-mail, na który zostaną przekierowane e-maile adresowane do nieznanego odbiorcy, można podać kilka adresów oddzielonych średnikiem. Jeśli chcesz korzystać z kosza domenowego, rozpocznij od wybrania opcji „przekierować na adres” z rozwijanej listy „E-maile do nieistniejącego odbiorcy”. UWAGA: W konfiguracji kosza domenowego można ustawić jedynie skrzynkę lokalną (tj. skrzynkę utworzoną na domenie, dla której kosz jest ustawiany). Ewentualne przesyłanie na adres zewnętrzny można realizować ustawieniem przekierowania w tej skrzynce.

Děkujeme za zpětnou vazbu!