Hurtowa rejestracja domen

  Domeny, Operacje hurtowe

W Panelu Klienta dostępne jest narzędzie, za pomocą którego w prosty sposób zarejestrujesz większą liczbę domen jednocześnie.

Hurtowa rejestracja domen jest możliwa, w przypadku gdy dysponujesz wystarczającą ilością środków na koncie zaliczkowym. Skorzystanie z tej opcji bez konta zaliczkowego nie jest możliwe.

Sposób postępowania jest następujący:

  1. Upewnij się, że dysponujesz wystarczającą ilością środków na koncie zaliczkowym.
  2. Panelu Klienta wybierz zakładkę domeny.
  3. Z menu po lewej stronie wybierz opcję „Rejestracja hurtowa”.
  4. W pierwszym kroku wprowadź nazwy domen, które chcesz zarejestrować (po jednej domenie w wierszu).
  5. W drugim kroku wybierz, na ile lat chcesz zarejestrować każdą z domen. Konieczne będzie również wprowadzenie identyfikatorów kontaktów (kontakty muszą być utworzone wcześniej), wybranie serwerów DNS, akceptacja warunków i potwierdzenie oświadczeń.
  6. W trzecim kroku wyświetli się podsumowanie zawierające listę domen, włącznie z cenami za każdą z nich. Jeśli wszystko się zgadza, kliknij przycisk Zakończ.

Po potwierdzeniu procedura rejestracji domen zostanie rozpoczęta. Na stronie możesz śledzić postęp procesu oraz wynik, dla każdej z domen.

Alternatywą dla operacji hurtowych dostępnych za pośrednictwem Panelu Klienta jest użycie interfejsu API.

Děkujeme za zpětnou vazbu!