Webhosting – cron

  Webhosting, Administracja, Ustawienia

Czym jest CRON?

CRON to zautomatyzowane narzędzie, które w określonym czasie uruchamia zdefiniowane zadania, np. typowy skrypt PHP, który ma za zadanie aktualizowanie bazy danych lub wysyłanie powiadomień o aktualnej sytuacji na Twój e-mail. Może służyć jako harmonogram zadań. Na webhostingu jest dostępny w uproszczonej formie z łatwą konfiguracją.

Webhosting NoLimit

W ramach każdego webhostingu można ustawić max. 3 rekordy CRONa. Najkrótszy interwał wywoływania to 1 godzina. Korzystanie z większej liczby CRONów lub ustawienie krótszego interwału jest możliwe w ramach usługi dodatkowej CRON+.

Usługa dodatkowa CRON+

Jeśli chcesz korzystać z większej liczby CRONów lub krótszego interwału wywoływania aktywuj usługę dodatkową CRON+. Maksymalna liczba rekordów zostanie powiększona do 10, a najkrótszy możliwy interwał wywoływania będzie wynosił 5 minut.

Opcje ustawień

 • Nazwa: Twój opis, możesz wpisać cokolwiek
 • Uruchamiać 1x za: określa interwały wywołania
  • – nie wywoływać – (wyłączono)
  • 5 minut (każda 5-minuta, począwszy od północy)
  • 15 minut (każda 15-minuta, począwszy od północy)
  • 30 minut (każda 30-minuta, począwszy od północy)
  • 1 godzina (każda godzina, począwszy od północy, w 0 minut)
  • 2 godziny (każda parzysta godzina, począwszy od północy, w 0 minut)
  • 4 godzin(każda 4-godzina, począwszy od północy, w 0 minut)
  • 6 godzin (każda 6-godzina, począwszy od północy, w 0 minut)
  • 12 godzin (każda 12-godzina, począwszy od północy, w 0 minut)
 • Godziny w ciągu dnia: wywoływanie zostanie ograniczone do interwałów, które odpowiadają określonemu przedziałowi czasu, w kolejności malejącej rozciąga się na następny dzień
 • Dni w tygodniu: definiuje, w które dni ma się uruchamiać CRON
 • Data: definiuje datę ważności CRONa, wprowadź w formacie RRRR-MM-DD (np.  2020-12-31)
 • URL skryptu: można wybrać pomiędzy protokołami http i https, można podać subdomenę, można wybrać z domen i aliasów webhostingu, można wprowadzić ścieżkę do konkretnego skryptu. Staraj się podać jak najdokładniejszy adres URL – najlepiej otwórz sobie skrypt w przeglądarce i wprowadź poprawny protokół http/s, subdomenę www lub inną (jeśli jest używana), nazwę pliku oraz ścieżkę do niego.

Ustawienie CRONa

Ustawienie CRONa jest możliwe za pośrednictwem Panelu Klienta, w zakładce Usługi hostingowe > Webhosting. Aby przejść do szczegółów konkretnego webhostingu, kliknij jego nazwę. W menu po lewej stronie wyświetli się opcja CRON.

Konkretne przykłady użycia

UWAGA! Musisz mieć do dyspozycji skrypt, który wykona wszystkie potrzebne operacje. CRON wywoła w określonym czasie tylko ten konkretny skrypt. Skrypty z przykładów służą jedynie do prezentacji ustawień, w rzeczywistości nie istnieją i nie są przygotowanymi funkcjami webhostingu.

Aktualizacja produktów w e-sklepie
Skrypt: http://www.wds-test.cz/aktualizacja.php
Kiedy: co godzinę, non stop

ten CRON co godzinę będzie uruchamiał plik aktualizacja.php, który miałby aktualizować produkty w e-sklepie

Wysyłanie zadań wszystkim pracownikom
Skrypt: http://wds-test.cz/firma/praca/praca.php
Kiedy: w dni robocze, w godzinach pracy, 1x na 6 godzin

ten CRON 3x w ciągu dnia roboczego uruchomi plik praca.php, który może zawierać polecenie rozsyłania zadań pracownikom

Kontrola stanu e-sklepu w czasie Świąt Bożego Narodzenia
Skrypt: https://swiatecznysklep.wds-test.cz/swieta.php
Kiedy: między 20 a 31 grudnia 2020, co 30 minut w godzinach pracy

ten CRON może co 30 minut kontrolować np. reklamacje napływające w okresie świątecznym

Kontrola płatności przychodzących
Skrypt: https://www.wds-test.cz/platnosc.php
Kiedy: co 5 minut, non stop

ten skrypt może w krótkich interwałach kontrolować nowe płatności przychodzące i powiadamiać Cię o nich e-mailem

Skrypt z tajnym parametrem
Skrypt: https://www.wds-test.cz/prywatne.php?dane=93837282
Kiedy: co 6 godzin, ale tylko z poprawnym parametrem

ten skrypt będzie uruchamiany co 60 godzin, ale tylko po wprowadzeniu do CRONa poprawnego parametru – ten będziesz znał tylko Ty

CRON dla domeny będącej aliasem
Skrypt: http://www.wds-test.eu/alias.php
Kiedy: 1x na 24 godziny, zawsze o północy

CRON zostanie uruchomiony dla domeny będącej aliasem (możesz ją wybrać w wyznaczonej sekcji), zawsze o północy.

Edycja / usunięcie zadania CRON

Aby wprowadzić zmianę, kliknij ikonę edycji, dostępną po lewej stronie nazwy każdego z zadań. Po jej kliknięciu, pod listą zostaną wyświetlone szczegóły konkretnego zadania z możliwością wprowadzenia zmian.

Aby usunąć, kliknij symbol krzyżyka, dostępny po lewej stronie nazwy danego zadania. Po kliknięciu, a następnym potwierdzeniu, zadanie zostanie usunięte.

Aby edytować lub usunąć CRONa skorzystaj z przycisków dostępnych na liście zadań

Istotne informacje

 • za pomocą CRONa można wywoływać skrypty tylko na konkretnym webhostingu, nie ma możliwości wywoływania innych URL, skryptów z innego webhostingu, czy uruchamiania wiersza poleceń, wywoływany jest tylko adres URL,
 • nie są wysyłane żadne powiadomienia, nie dochodzi do dalszego przetworzenia danych wyjściowych,
 • dla skryptów wywołanych CRONem obowiązują standardowe parametry PHP,
 • nie ma 100% gwarancji, że skrypt zostanie uruchomiony dokładnie w określonej minucie. Ze względu na charakter usługi, na serwerze dochodzi do uruchomienia dużej liczby skryptów w jednym momencie. Może to być przyczyną opóźnienia w przetworzeniu żądania,
 • w razie potrzeby dodaj w skrypcie system blokad, który zapobiegnie szkodom w przypadku opóźnienia lub ponownego uruchomienia skryptu,
 • nie można korzystać z uwierzytelniania HTTP, zalecamy umieszczenie tajnego ciągu w URL,
 • nie ograniczaj wykonywania skryptu do określonego adresu IP, nie możemy zagwarantować, że nie zostanie zmieniony.

Często zadawane pytania

CRON nie wykonał żadnej akcji.

CRON służy jedynie do wywoływania PHP lub innego skryptu. Wszystkie akcje muszą być wykonane przez skrypt PHP. CRON zapewnia jedynie, że skrypt zostanie uruchomiony w odpowiednim czasie. Kwestię przygotowania skryptu PHP skonsultuj ze swoim programistą.

Mogę ustawić tylko 3 zadania CRONa, potrzebuję więcej.

W ramach usługi dodatkowej CRON+ oferujemy ich aż 10. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Potrzebuję bardziej szczegółowych ustawień CRONa.

CRON na współdzielonym webhostingu musi być usługą łatwą w zrozumieniu i prostą w obsłudze, nawet dla mniej doświadczonych użytkowników. Jeśli potrzebujesz dodać dodatkowe opcje, zaimplementuj je w swoim skrypcie. Ten może być uruchamiany np. co 5 minut, i sam zdecyduje, która akcja ma lub nie ma być w danym momencie wykonana.

Děkujeme za zpětnou vazbu!