WEDOS DNS – informacje podstawowe

  Domeny

WEDOS DNS to system autorytatywnych serwerów DNS umożliwiających zarządzanie rekordami DNS domen (plikami strefy).

System składa się z:

 • rejestru domen
 • interfejsu administracyjnego
 • serwerów DNS

System umożliwia zarządzanie rekordami domen podstawowych i zapasowych.

Domena podstawowa to domena, której rekordy DNS są rejestrowane w naszym systemie. System działa jako podstawowy serwer DNS tej domeny. Jest to najczęściej stosowane rozwiązanie.

Domena zapasowa to domena, której rekordy nie są zapisane u nas, ale są pobierane przez AXFR z innego serwera DNS. System działa jako zapasowy serwer DNS. W tym przypadku niezbędne jest podanie adresu IP, z którego mają być pobierane rekordy. Cykl pobierania jest uzależniony od rekordu SOA danej domeny (REFRESH, RETRY).

Obsługiwane typy rekordów DNS:

 • A
 • AAAA
 • NS
 • CNAME
 • MX
 • TXT
 • SRV
 • SPF

System oferuje ponadto:

 • pełną obsługę IPv6
 • kompletną historię zmian – zmiany w ustawieniach, zmiany, dodanie i usunięcie rekordów
 • ustawienie zezwolenia/zakazu pobierania stref przez AXFR (wychodzący AXFR) z możliwością podania adresów IP, które mogą pobierać plik strefy danej domeny
 • import danych przy zmianie serwerów DNS – pobranie przez AXFR z innego serwera, załadowanie pliku strefy lub wprowadzenie ręczne
 • kopiowanie domen – prosty sposób utworzenia nowej domeny poprzez skopiowanie innej (z wszystkimi rekordami i ustawieniami)
 • obsługa rekordów PTR (dla klientów naszych usług serverhostingowych)

W przygotowaniu:

 • obsługa DNSSEC

Serwery DNS:

Aktualnie korzystamy z 4 serwerów DNS:

 • ns.wedos.net (178.238.238.222)
 • ns.wedos.cz (46.28.104.67)
 • ns.wedos.eu (164.138.27.146)
 • ns.wedos.com (37.157.192.2)

Korzystanie z systemu DNS

Korzystanie z naszego systemu jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich, bez względu na liczbę domen. Można wprowadzić jedynie domeny 2 poziomu. Liczba rekordów dla jednej domeny jest ograniczona do 50 (przy czym nie są wliczane rekordy NS i rekord SOA danej domeny). Jeśli faktycznie potrzebujesz większej liczby rekordów, istnieje możliwość zwiększenia ww. limitu na życzenie.

Zarządzanie systemem DNS odbywa się za pośrednictwem Panelu Klienta WEDOS (konieczna wcześniejsza rejestracja) w zakładce DNS. W tym miejscu możliwe jest dodawanie domen, zmiana ich ustawień, edycja rekordów itp.

Domeny, które przez okres dłuższy niż 60 dni nie korzystały z naszych serwerów DNS (tj. nasze serwery DNS nie są dla nich autorytatywnymi), są z naszego systemu usuwane.

Děkujeme za zpětnou vazbu!