WEDOS DNS – dodanie domeny

  Domeny

Lista Twoich domen w DNS jest dostępna po zalogowaniu się na client.wedos.com w zakładce DNS. Aby dodać domenę, w panelu po lewej stronie kliknij na dodanie domeny do DNS .

Przeczytaj: Podstawowe informacje o WEDOS DNS

Aby dodać nową domenę, niezbędne jest podanie następujących informacji:

 • nazwy domeny – np. „wedos.cz”, akceptowane są jedynie domeny 2 poziomu
 • typu:
  • podstawowa – standardowy wybór, zarządzanie rekordami tej domeny będzie odbywać się w tym systemie
  • zapasowa – rekordy domeny będą pobierane z innego serwera DNS
 • wzoru – przy dodawaniu domeny do DNS użyć ustawienia i rekordy z przygotowanego wzoru (patrz wzory w DNS)
 • podstawowe IP – adres IP serwera DNS, z którego mają być pobierane rekordy domeny, ma zastosowanie tylko w przypadku dodawania domeny zapasowej, można wprowadzić tylko IPv4 (pobieranie przez IPv6 nie jest obsługiwane)

Po uzupełnieniu formularza zaakceptuj warunki korzystania i kliknij przycisk dodaj domenę. Po pomyślnym dodaniu wyświetlą się szczegóły domeny, gdzie dokonasz dalszych zmian lub edytujesz rekordy domeny.

Domena nie może zostać dodana do DNS, jeśli:

 • jest już zarejestrowana w systemie
 • nie jest domeną 2 poziomu
 • nie istnieje taka TLD (końcówka)
 • nazwa domeny jest błędna

Hurtowe dodanie domen do DNS

Dostępny jest także formularz pozwalający na jednoczesne dodanie większej liczby domen. Narzędzie to może być użyte tylko dla domen podstawowych, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego wzoru (szablonu).

Sposób postępowania jest następujący:

 1. Panelu Klienta wybierz zakładkę DNS.
 2. W lewym menu wybierz opcję Hurtowe dodanie domen.
 3. W pierwszym kroku wprowadź nazwy domen, które chcesz dodać.
 4. W drugim kroku wybierz wzór (szablon), który ma być użyty dla dodawanych domen.
 5. W trzecim kroku skontroluj wprowadzone dane. Jeśli wszystko jest poprawnie, kliknij przycisk Zakończ.

Po zatwierdzeniu danych domeny zostaną dodane do DNS z użyciem wybranego wzoru (szablonu). Domeny będą widoczne na wszystkich naszych serwerach DNS do 10 minut.

Alternatywą dla operacji hurtowych dostępnych w Panelu Klienta jest użycie interfejsu API.

Děkujeme za zpětnou vazbu!