Hasła autoryzacyjne domen

  Domeny, Administracja, Operacje hurtowe

Sposoby użycia haseł autoryzacyjnych w odniesieniu do domen, z naszej oferty:

  • CZ – hasła są wymagane przy realizacji transferu do nas i od nas), można je uzyskać od dowolnego rejestratora, u nas jest także wymagane do potwierdzenia zmiany Abonenta
  • PL, EU, globalne – hasła są wymagane przy transferze, w przypadku transferu domeny do nas, hasło uzyskasz od aktualnego rejestratora, hasło otrzymasz od nas w przypadku, gdy jesteśmy aktualnym rejestratorem domeny (patrz niżej)

Hurtowe przesyłanie kodów autoryzacyjnych

W Panelu Klienta dostępne jest narzędzie, które umożliwia jednoczesne przesłanie haseł autoryzacyjnych dla większej liczby domen bez konieczności wypełniania pojedynczych wniosków.

Hasła autoryzacyjne domen rejestrowanych u nas

Hasła te są wymagane przy realizacji transferu domeny od nas do innego rejestratora, jak również przy wykonywaniu działań, których realizacja wymaga potwierdzenia hasłem autoryzacyjnym (np. zmiana Abonenta).

Każde hasło jest przesyłane na e-mail Abonenta domeny w odrębnej wiadomości.

W celu zyskania haseł postępuj następująco:

  1. Zaloguj się do Panelu Klienta
  2. Po przejściu do zakładki domeny zostanie wyświetlona lista Twoich domen.
  3. Z listy wybierz te domeny, dla których chcesz otrzymać hasło autoryzacyjne.
  4. Z listy rozwijanej dostępnej pod listą domen wybierz pozycję wysyłanie kodu autoryzacyjnego, a następnie zatwierdź klikając przycisk wykonaj.
  5. Zostaniesz przekierowany do strony z listą wybranych wcześniej domen, która należy potwierdzić. Hasła zostaną przesłane natychmiast.

Hasła autoryzacyjne dla domen dostępnych u innych rejestratorów

Hasła te są niezbędne do przetransferowania domen od innego rejestratora do nas. Prośbę o przesłanie hasła autoryzacyjnego dla domen .PL, .EU i globalnych skieruj do aktualnego rejestratora domeny.

Děkujeme za zpětnou vazbu!