WEDOS Dysk Subversion – synchronizacja repozytorium

  WEDOS Disk

Subversion zawiera narzędzie svnsync, którego można użyć do przeniesienia zawartości repozytorium (włącznie z kompletną historią), do innego repozytorium, a następnie zsynchronizowania zmian. Narzędzie to możesz także wykorzystać, aby przenieść istniejące repozytoria na inny serwer, szczególnie jeśli chcesz przenieść istniejące repozytoria na WEDOS dysk.

Informacje o tym jak przenieść istniejące repozytoria do nas znajdziesz poniżej. Wszystko odbywa się w wierszu poleceń, procedura jest taka sama w przypadku systemu Linux i Windows. W systemie Windows polecenia musisz wykonać w katalogu z plikiem svnsync.exe.

Rozpocznij utworzeniem nowego repozytoria w Panelu Klienta. Repozytorium, do którego chcesz synchronizować, musi być puste.

Dla repozytorium włącz opcję umożliwić dodatkowe zmiany atrybutów wersji (pre-revprop-change hook). Zezwól na zapis użytkownikowi, przez którego będziesz prowadzić synchronizację. Następnie kliknij przycisk aktualizuj, czym potwierdzisz wprowadzenie zmian w ustawieniach repozytorium na serwerze.

W parametrach programu svnsync należy podać adres URL repozytorium docelowego oraz adres URL repozytorium źródłowego. Adres URL repozytorium znajdziesz w Panelu Klienta w szczegółach konkretnego repozytorium.

Zacznij od zainicjowania repozytorium docelowego do synchronizacji:

svnsync init svn://serwer-docelowy/docelowe-repo svn://zrodlowy-serwer/zrodlowe-repo

Potem możesz rozpocząć synchronizację. Narzędzie zawsze porówna numery wersji, a nagra różnice ze źródłowego do docelowego (odtworzy przeprowadzone commity).

svnsync sync svn://serwer-docelowy/docelowe-repo svn://zrodlowy-serwer/zrodlowe-repo

Jeśli wystąpi błąd, zapoznaj się z informacjami dostępnymi w instrukcji błędy przy pracy z repozytorium.

Dodatkowych informacji szukaj w dokumentacji Subversion.

Děkujeme za zpětnou vazbu!