WEDOS Dysk Subversion – błędy przy pracy z repozytorium

  WEDOS Disk
Cannot negotiate authentication mechanism

Klient, z którego korzystasz, nie obsługuje uwierzytelniania SASL. Musisz użyć klienta, który korzysta z Subversion w wersji 1.6 i wyższej. W Linuksie musisz zainstalować pakiet cyrus-sasl-md5. Jeśli sam kompilujesz Subversion na Linuksie, musisz użyć opcji  –with-sasl.

Revprop change blocked by pre-revprop-change hook

Próbujesz zmienić właściwości wersji, ale jest to zabronione dla tego repozytorium. Funkcję tę należy włączyć w Panelu Klienta w szczegółach danego repozytorium, opcja umożliwić dodatkowe zmiany atryutów wersji.

Děkujeme za zpětnou vazbu!