Rozszerzenie PHP ImageMagick

  Webhosting, PHP

ImageMagick może być obecnie użyty na 2 sposoby:

  1. Jako moduł w PHP wywoływany przez odpowiednią funkcję PHP – więcej dokumentacja PHP: Image Processing (ImageMagick)
  2. Wywołaniem kodu binarnego ImageMagick przez wiersz poleceń (shell) za pomocą funkcji shell_exec(). W tym przypadku aplikacja PHP może żądać podania kompletnej ścieżki do tego programu.

Na naszym webhostingu dostępny jest tylko pierwszy wariant. Wywoływanie komend shella jest u nas zakazane i nie ma żadnej możliwości na jej odblokowanie. Twoja aplikacja musi więc umieć skorzystać z pierwszej opcji.

Děkujeme za zpětnou vazbu!