Zmiana serwerów DNS u domeny

  Domeny, Administracja

UWAGA!  Wprowadzenie zmiany serwerów DNS może trwać nawet 48 godzin. W jednym miejscu zmiana może być widoczna wcześniej, w innym może to trwać o wiele dłużej. Prosimy o cierpliwość.

Aby zmienić serwery DNS, postępuj następująco:

  1. Panelu Klienta wybierz zakładkę domeny.
  2. Przejdź do szczegółów domeny, u której chcesz wprowadzić zmianę.
  3. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Zmiana serwerów DNS.

Na stronie wyświetli się formularz, w którym należy wprowadzić nowe serwery DNS.

Jeśli korzystasz z innych serwerów DNS, a chcesz zacząć korzystać z naszych, wybierz pierwszą opcję (Domyślne serwery DNS WEDOS).

Jeśli domena obsługuje NSSETy (dotyczy domen .cz), możesz wybrać drugą opcję Ustawić istniejący NSSET. Należy podać jego identyfikator.

Ostatnią dostępną opcją jest wprowadzenie nazw poszczególnych serwerów DNS (po jednej w każdym wierszu). Konieczne jest podanie co najmniej 2 serwerów DNS, maksymalna liczba jest zależna od konkretnego typu domeny.

Jeśli potrzebujesz dodać rekord glue, możesz przypisać do serwera jego adres IP. W takim przypadku nazwę serwera i jego adres IP wprowadź oddzielone spacją. Możesz podać adres IPv4 i/ub IPv6 (oddzielone spacją).

Po wypełnieniu formularza kliknij przycisk Wyślij. Zmiana zostanie wprowadzona najszybciej jak to możliwe.

Děkujeme za zpětnou vazbu!