Urząd certyfikacji WEDOS

  Informacje podstawowe, Webhosting

Nasza firma wykorzystuje do niektórych celów własny urząd certyfikacji. Jeśli będziesz łączył się z usługami (stronami WWW, serwerami poczty itp.), które używają certyfikatów SSL z tego urzędu, zostaniesz ostrzeżony, że certyfikat został wystawiony przez niezaufany lub nieznany urząd certyfikacji.

Aby certyfikaty stały się zaufanymi, musisz zainstalować nasz certyfikat główny WEDOS CA do Twojego systemu operacyjnego lub aplikacji.

Certyfikat główny WEDOS CA

 • Nazwa certyfikatu: WEDOS Certification Authority
 • MD5 fingerprint: 58:B8:8F:04:5A:AB:F0:C9:B7:BF:35:20:C2:38:CD:8B
 • SHA1 fingerprint: 3C:59:AA:D9:F4:F2:25:05:CC:D8:42:93:BA:AC:15:AD:06:57:29:22

Pobranie certyfikatu: Certyfikat główny WEDOS CA

Instalacja w Windows

 1. Pobierz certyfikat (link dostępny powyżej), otwórz plik (uruchom)
 2. W oknie z informacjami o certyfikacie kliknij Zainstaluj certyfikat…
 3. W kroku Magazyn certyfikatów wybierz drugą opcję Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie i kliknij Przeglądaj…, wybierz Zaufane główne urzędy certyfikacji
 4. W kolejnym kroku skontroluj, jaki certyfikat importujesz, a następnie potwierdź kliknięciem przycisku Zakończ

Google Chrome – Windows

Google Chrome korzysta w systemie Windows z certyfikatów systemu operacyjnego. W tym przypadku obowiązuje instrukcja dostępna powyżej.

Google Chrome – Linux

W systemie Linux musisz ręcznie zaimportować certyfikaty do przeglądarki Google Chrome:

 1. Pobierz certyfikat (link dostępny powyżej)
 2. W pasku adresu przeglądarki wprowadź następujący adres: chrome://chrome/settings/certificates
 3. Po przejściu do zakładki Organy certyfikacji kliknij przycisk Import… znajdujący się w dolnej części okna, a następnie wczytaj tutaj pobrany plik z certyfikatem.
 4. Zaznacz wszystkie 3 wymienione opcje i potwierdź kliknięciem przycisku OK, następnie ponownie kliknij OK, aby zamknąć poprzednie okno.

Mozilla Firefox

 1. Pobierz certyfikat (link dostępny powyżej)
 2. Wyświetli się okno Pobieranie certyfikatu z pytaniem, Czy chcesz zakwalifikować „WEDOS Certification Authority” jako źródło godne zaufania w następujących przypadkach?
 3. Zaznacz wszystkie 3 opcje, a następnie potwierdź kliknięciem przycisku OK.

Opera Browser

 1. Pobierz certyfikat (link dostępny powyżej)
 2. Wyświetli się okno Instalować certyfikat, kliknij przycisk Instalować
Děkujeme za zpětnou vazbu!