PHP – safe_mode

  Webhosting, PHP, Ustawienia

Tzw. safe_mode to jedna z konfiguracyjnych pozycji PHP. Jeśli safe_mode jest włączony (On), PHP wprowadza dodatkowe ograniczenia bezpieczeństwa  (zakazane funkcje, dodatkowe kontrole podczas pracy z plikami itp.). Była to jedna z prób zabezpieczenia współdzielonych serwerów WWW przed tym, aby Klienci mogli szkodzić sobie nawzajem i zyskali dostęp do plików innej osoby. 

Sposób zabezpieczenia serwerów za pomocą safe_mode jest już przestarzały i nie powinien być stosowany. W PHP 6 nie będzie istnieć w ogóle.

Na naszym webhostingu safe_mode jest wyłączony (Off) i nie jest możliwe jego włączenie. Nie ma ku temu powodu, kwestia bezpieczeństwa jest rozwiązana w inny sposób. Wręcz przeciwnie, włączenie go przyniosłoby klientom więcej ograniczeń. Nie ma więc potrzeby zajmowania się kwestią czy safe_mode jest włączony, czy wyłączony, i czy włączenie/wyłącznie go jest możliwe. Klienci korzystający z naszego webhostingu w ogóle go nie potrzebują, a włączenie/wyłączenie go nie wpływa na żadną z Twoich aplikacji.

Děkujeme za zpětnou vazbu!