WAPI – komenda ping

Dla wypróbowania WAPI przygotowaliśmy dla Ciebie komendę ping, która przy założeniu, że zapytanie zawiera wszystkie wymagane elementy o prawidłowych wartościach, zwróci kod 1000.

Przykład użycia:

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>463870369aef393f3b82274107c9ade4b5b2a414</auth>
 <command>ping</command>
 <clTRID>6Aqj3kn9nNLL</clTRID>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1286463108</timestamp>
 <clTRID>6Aqj3kn9nNLL</clTRID>
 <svTRID>1286463108.1704.23122</svTRID>
 <command>ping</command>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!