WAPI – komenda nsset-update

  WAPI (interfejs API), NSSETy

Komenda służy do edycji istniejącego już NSSET. Pierwotny rekord zostanie zastąpiony nowym, konieczne jest wprowadzenie wszystkich danych. NSSET może być użyty jedynie dla domen CZ

Parametry:

 • tld – TLD
 • name – nazwa NSSETu
 • dns – lista serwerów ns, każda pozycja zawiera informacje o danym serwerze ns
  • serwer
   • name – nazwa
   • addr_ipv4 – adres IPv4
   • addr_ipv6 – adres IPv6
 • auth_info – hasło autoryzacyjne NSSET
 • tech_c – kontakt techniczny – parametr opcjonalny

Zwracane wartości:

 • 1000 = OK, NSSET został zmieniony
 • 2201 = błędnie wprowadzona TLD
 • 2209 = błąd składni
 • 2210 = nieprawidłowy format listy serwerów dns
 • 2211 = zbyt dużo serwerów dns
 • 2216 = błędna składnia kontaktu
 • 2247 = nieprawidłowy NSSET
 • 3214 = błąd – nie wczytano NSSETu
 • 3228 = brak wsparcia dla pracy z kontaktami
 • 3229 = błąd przy wczytywaniu kontaktu
 • 3242 = podana domena nie obsługuje NSSETu
 • 3252 = błąd autoryzacji
 • 3254 = edycja NSSETu nie powiodła się
 • 4204 = NSSET jest niedostępny – błąd połączenia
 • 4220 = edycja NSSET nie powiodła się – błąd połączenia
 • 4212 = kontakt jest niedostępny – błąd połączenia

Zwracane dane

Komenda nie zwraca żadnych danych.

Przykład użycia

zapytanie XML:

 <request>
 <user>tester</user>
 <auth>ae58a4590c1f5b1ace8edbb0c4fd1cdb1e724dec</auth>
 <command>nsset-update</command>
 <clTRID>0071</clTRID>
 <data>
 <tld>cz</tld>
 <name>TEST</name>
 <auth_info>Xbhpn8ga</auth_info>
 <dns>
  <server>
  <name>ns.wedos.net</name>
  </server>
  <server>
  <name>fdsa.wedos.com</name>
  </server>
 </dns>
 <tech_c>TESTER</tech_c>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1288164827</timestamp>
 <clTRID>0071</clTRID>
 <svTRID>1288164827.3578.23467.1</svTRID>
 <command>nsset-update</command>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!