WAPI – komenda domains-list

  WAPI (interfejs API)

Komenda zwraca listę wszystkich zamówionych pod danym kontem klienta domen oraz ich statusów. Zwraca także usunięte nazwy domen. Jeśli, któraś z domen była u nas zarejestrowana kilkukrotnie pod różnymi numerami usług, na zwróconej liście będzie wymieniona kilkukrotnie z odpowiednim statusem. Możliwe jest więc, że jedna nazwa domeny będzie występować na liście. Z nich wszystkich tylko jedna może być aktualnie zarejestrowana.

Parametry

 • status – parametr opcjonalny, pozwala na wybór domen o określonym statusie

   Typowe statusy domeny:

 • fee_waiting – czeka na opłacenie
 • setup_processing – uruchamianie
 • active – aktywna
 • renew_processing – przedłuża się
 • expired – wygasła
 • disabled – zawieszono
 • canceled – anulowano
 • transfer_fee_waiting – czeka na opłacenie transferu
 • transfer_processing – transfer w toku
 • deleted – usunięto

Zwracane wartości

 • 1000 – lista domen została pobrana pomyślnie

Zwracane dane

Komenda domains-list zwraca listę z następującymi informacjami:

 • name – nazwa domeny
 • status – status domeny

Przykład

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>2094c7ed8015507aa75d032d30cb9f67f9c237d3</auth>
 <command>domains-list</command>
 <clTRID>UTsx</clTRID>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1286881710</timestamp>
 <clTRID>UTsx</clTRID>
 <svTRID>1286881710.4978.4684</svTRID>
 <command>domains-list</command>
 <data>
 <domain>
  <name>example1.cz</name>
  <status>active</status>
 </domain>
 <domain>
  <name>example2.cz</name>
  <status>expired</status>
 </domain>
 <domain>
  <name>example3.cz</name>
  <status>active</status>
 </domain>
 <domain>
  <name>example4.cz</name>
  <status>active</status>
 </domain>
 <domain>
  <name>example5.cz</name>
  <status>active</status>
 </domain>
 </data>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!