WAPI – komenda domain-update-ns

  WAPI (interfejs API)

Aby zmienić serwery DNS domeny, użyj komendy domain-update-ns.

Parametry

 • name – nazwa domeny włącznie z końcówką – obowiązkowo
 • nsset – NSSET dla domen .cz – obowiązkowe (dns lub nsset)
 • dns – ustawienia DNS – obowiązkowe (dns lub nsset). Trzeba podać nsset lub dns.

Parametr „dns” – konfiguracja serwerów DNS

Tylko w przypadku, że podano parametru nsset.

Możliwe wartości parametru dns:

 1. parametr dns jest pusty = ustawić domyślne (zostaną ustawione serwery DNS WEDOS). Uwaga, wymagane jest, aby element dns był pusty!
 2. parametr dns zawiera konfigurację serwerów DNS = nie można użyć dla domen .cz (każdy rekord musi zawierać pole name, opcjonalnie addr_ip4 addr_ip6, poszczególne serwery będą zagnieżdżone w elemencie server)

Przykład konfiguracji serwerów DNS w parametrze dns:

 • XML
  <dns> <server> <name>ns1.dns-server-host.tld</name> </server> <server> <name>ns2.dns-server-host.tld</name> </server> <server> <name>ns.transfering-domain-name.tld</name> <addr_ipv4>9.8.7.6</addr_ipv4> <addr_ipv6>ff01::101</addr_ipv6> </server> </dns>
 • JSON – serwery muszą być ponumerowane!
  „dns”: { „array”: { „server1”: { „name”: „ns1.dns-server-host.tld” // adres 1. serwera DNS }, „server2”: { „name”: „ns2.dns-server-host.tld” // adres 2. serwera DNS }, „server3”: { „name”: „ns.transfering-domain-name.tld”, // adres 3. serwera DNS „addr_ipv4”: „9.8.7.6”, // IPv4 GLUE „addr_ipv6”: „ff01::101” // IPv6 GLUE } } }

Zwracane wartości

 • 1000 – serwery DNS zostały ustawione pomyślnie
 • 2209 – nieprawidłowy format NSSET (dla domen .cz)
 • 2210 – nieprawidłowy format ustawienia serwerów DNS

Zwracane dane

Poza wartościami zwrotnymi nie są zwracane żadne inne dane.

Przykład 1: ustawienie domyślnych DNS (WEDOS)

zapytanie XML:

 <request>
 <user>tester</user>
 <auth>e18739291ee62396f1a6e9975577db5bbf2ad29e</auth>
 <command>domain-update-ns</command>
 <clTRID>sGECbNbVjv8c</clTRID>
 <data>
 <name>example.cz</name>
 <dns></dns>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1286893068</timestamp>
 <clTRID>sGECbNbVjv8c</clTRID>
 <svTRID>1286893068.1274.1636</svTRID>
 <command>domain-update-ns</command>
</response>

Przykład 2: ustawienie NSSET

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>e18739291ee62396f1a6e9975577db5bbf2ad29e</auth>
 <command>domain-update-ns</command>
 <clTRID>sGECbNbVjv8c</clTRID>
 <data>
 <name>example.cz</name>
 <nsset>WEDOS</nsset>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1286893068</timestamp>
 <clTRID>sGECbNbVjv8c</clTRID>
 <svTRID>1286893068.1274.1636</svTRID>
 <command>domain-update-ns</command>
</response>

Przykład 3: wprowadzenie serwerów DNS

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>e18739291ee62396f1a6e9975577db5bbf2ad29e</auth>
 <command>domain-update-ns</command>
 <clTRID>sGECbNbVjv8c</clTRID>
 <data>
 <name>example.cz</name>
 <dns>
  <server>
  <name>ns.wedos.net</name>
  </server> 
  <server> 
  <name>ns.wedos.cz</name> 
  </server> 
 </dns> 
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1286893068</timestamp>
 <clTRID>sGECbNbVjv8c</clTRID>
 <svTRID>1286893068.1274.1636</svTRID>
 <command>domain-update-ns</command>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!