WAPI – komenda domain-update-keyset

  WAPI (interfejs API)

Komenda umożliwia zmianę KEYSET u domeny, a tym samym włączanie, wyłączanie i zmianę ustawień DNSSEC.

Parametry

 • name – nazwa domeny włącznie z końcówką – obowiązkowo
 • keyset – ustawienia KEYSET – obowiązkowo
  1. 0 = żaden KEYSET / nie używać DNSSEC
  2. 1 = nasz KEYSET / nasz DNSSEC (w przypadku, gdy domena korzysta z naszych serwerów DNS i jest u nas rejestrowana jako podstawowa)
  3. string = nazwa własnego KEYSET (w przypadku, że domena nie korzysta z naszych serwerów albo jest u nas rejestrowana jako zapasowa)

Zwracane wartości

 • 1000 = ok
 • 2202 = błędna nazwa domeny
 • 2264 = błędna nazwa KEYSET
 • 2265 = nie obsługuje DNSSEC
 • 2266 = niedostępne działanie dla domeny zapasowej
 • 2267 = niedostępne działanie dla domeny podstawowej
 • 3260 = zlecenie ustawienia DNSSEC już istnieje
 • 3258 = trwa przerwa w dostępności rejestru
 • 3263 = domena nie korzysta z naszych serwerów DNS
 • 3222 = wczytanie domeny nie powiodło się
 • 3223 = domena znajduje się na innym koncie klienta
 • 3259 = KEYSET nie jest dostępny
 • 3262 = ustawienie DNSSEC nie powiodło się
 • 3264 = KEYSET jest zablokowany

Zwracane dane

Komenda nie zwraca żadnych danych.

Przykład użycia

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>e347aa51858cf6b6c017ae5d060fefca1b9dba38</auth>
 <command>domain-update-keyset</command>
 <data>
 <name>example.cz</name>
 <keyset>0</keyset>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1291044451</timestamp>
 <svTRID>1291044451.6002.9171.1</svTRID>
 <command>domain-update-keyset</command>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!