WAPI – komenda dns-domains-list

  WAPI (interfejs API), WDNS

Parametry

Komenda nie przyjmuje żadnych parametrów.

Zwracane wartości

 • 1000 = OK

Zwracane dane

Komenda zwraca listę domen w następującej postaci:

 • domain
  • name – nazwa domeny
  • status – status
  • type – typ (primary/secondary)

Przykład użycia

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>d48a7fbc4fa5a99ffd45b490105ca38ecf35b319</auth>
 <command>dns-domains-list</command>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1291039686</timestamp>
 <svTRID>1291039686.4940.27902.1</svTRID>
 <command>dns-domains-list</command>
 <data>
 <domain>
  <name>example.cz</name>
  <type>primary</type>
  <status>active</status>
 </domain>
 <domain>
  <name>example.com</name>
  <type>primary</type>
  <status>active</status>
 </domain>
 </data>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!