WAPI – komenda dns-row-add

  WAPI (interfejs API), WDNS

Doda nowy rekord DNS u domeny

Parametry

 • domain = nazwa domeny – parametr obowiązkowy
 • name = nazwa rekordu- parametr obowiązkowy
 • ttl = wartość TTL – parametr obowiązkowy
 • type = typ rekordu- parametr obowiązkowy
 • rdata = dane rekordu- parametr obowiązkowy
 • auth_comment = komentarz autora (nieobowiązkowy)

Zwracane wartości

 • 1000 = ok
 • 2201 = nieobsługiwana TLD
 • 2202 = nieprawidłowa lub nieobsługiwana nazwa domeny
 • 2309 = nieprawidłowy typ rekordu
 • 2310 = dodanie kolejnego rekordu u domeny nie jest możliwe
 • 2311 = nieprawidłowa nazwa
 • 2312 = nieprawidłowa nazwa dla podanego typu rekordu
 • 2313 = nieprawidłowy CNAME dla tej nazwy
 • 2314 = nieprawidłowe dane rekordu
 • 2315 = nieprawidłowa TLD
 • 2316 = ten rekord już istnieje
 • 2317 = nieprawidłowy TTL
 • 2318 = wykonanie operacji u domeny zapasowej nie jest możliwe
 • 3222 = otwarcie domeny nie powiodło się
 • 3223 = odmowa dostępu
 • 3305 = edycja domeny zablokowana
 • 3306 = domena jest usunięta

Zwracane dane

Komenda nie zwraca żadnych danych.

Przykład użycia

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>8b91c1b94fd9a4488dc3d9160eebbf25c0b2a03f</auth>
 <command>dns-row-add</command>
 <data>
 <domain>example.cz</domain>
 <name>www</name>
 <ttl>1601</ttl>
 <type>A</type>
 <rdata>5.6.7.8</rdata>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1291210501</timestamp>
 <svTRID>1291210501.7672.19698.1</svTRID>
 <command>dns-row-add</command>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!