Rozszerzenie – wewnętrzne snapshoty

  Serwery wirtualne (VPS SSD)

Aktywacja tej usługi dodatkowej umożliwi Ci zarządzanie snapshotami.

Co to jest snapshot?

Snapshot to (w kontekście wirtualizacji) stan serwera wirtualnego w danej chwili. Obejmuje stan urządzeń dyskowych i pamięci RAM. Po przywróceniu VPS ze snapshota stan serwera będzie odpowiadał jego stanowi z chwili utworzenia snapshota.

W zależności od tego ile snapshotów zamówisz, tyle będziesz mógł ich wytworzyć. Możesz tworzyć/usuwać/odnawiać snapshoty wg Twojego uznania. Możesz zamówić 1-10 snapshotów.

Uwaga:

  • Po przywróceniu VPS ze snapshota nie ma możliwości cofnięcia tej operacji.
  • Tworzenie snapshota lub przywracanie VPS ze snapshota może spowodować chwilową niedostępność. Czas trwania operacji zależy od wielkości urządzeń dyskowych VPS.

Zarządzanie snapshotami

snapshoty można tworzyć, usuwać i używać w ramach jednej strony

Děkujeme za zpětnou vazbu!